DOBRZE ZAPROJEKTOWANA SZKOŁA 2017

POSIEDZENIE WALNEGO ZGROMADZENIA SU "EKONOMIK"
   

W dniu 8 lutego 2017 r. odbyło się Posiedzenie Walnego Zgromadzenia SU „EKONOMIK” związane z powołaniem Rady Nadzorczej, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, aktualizacją Statutu Spółdzielni oraz objęciem funkcji opiekunów SU „EKONOMIK” przez panie: Barbarę Parzych i Małgorzatę Święcicką.

Pani Barbara Parzych zapoznała spółdzielców z Planem pracy Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”.

Dziękujemy spółdzielcom za zaangażowanie i współpracę. Życzymy ciekawych pomysłów oraz wytrwałości w realizacji podjętych działań. 

Opiekun SU „EKONOMIK”
Barbara Parzych

         

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY "KU NIEPODLEGŁEJ"
   

18 stycznia 2017 roku odbył się w naszej Szkole Konkurs Historyczny „Ku Niepodległej”. Jego zadaniem było rozwijanie zainteresowań uczniów związanych z historią Polski, zwłaszcza z wydarzeniami bezpośrednio poprzedzającymi odzyskanie niepodległości. Program Konkursu obejmował okres czasowy 1864 – 1926, co doskonale wpisuje się w ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 2017 – rokiem m.in. Józefa Piłsudskiego.

 

W konkursie, który będzie w naszej Szkole odbywał się cyklicznie, wzięło udział kilkunastu uczniów klas 1-4 technikum. Najlepsze wyniki uzyskali:

1. Norbert Sobotka kl. 4R;

2. Robert Chełstowski kl. 3a;

3. Paulina Kowalczyk kl. 3a  

 

Wszystkim zawodnikom dziękujemy za udział i gratulujemy wyników. Zapraszamy również do uczestnictwa w Konkursie w przyszłym roku!!!

Przygotował: Adam Zienkiewicz 

OLIMPIADA WIEDZY HOTELARSKIEJ
   

W dniu 13 stycznia 2017 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno - Turystycznych przy ulicy Krasnołęckiej w Warszawie odbył się etap okręgowy IX Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Tematyka wiodąca Olimpiady w tym roku była "Wyposażenie techniczne hotelu". Naszą szkołę reprezentowała Izabela Leszczyńska z klasy III H1 i Aleksandra Mróz z klasy IVH pod opieką p.Renaty Lech.

 

Tematem przewodnim IX Olimpiady Wiedzy o Hotelarstwie było „Wyposażenie techniczne w hotelarstwie”. Eliminacje okręgowe polegały na pisemnym rozwiązaniu 80 zadań testowych zamkniętych sprawdzających wiadomości i umiejętności z zakresu planowania i realizacji usług w recepcji oraz obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz z tematyki wiodącej. Celem olimpiady jest podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych w zawodzie technik hotelarstwa, pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich oraz rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem.

 

Renata Lech 

ETAP OKRĘGOWY XXI OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI
    

W dniu 13.01.2017r. odbył się etap okręgowy XXI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w Zespole Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie w woj. warmińsko-mazurskim. Do Olimpiady w wyniku eliminacji szkolnych zostały zakwalifikowane uczennice z klasy III TG Karolina Świder i Joanna Olbryś.

 

Olimpiada ta, stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych problemem żywienia, upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocję zdrowia oraz tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy. W eliminacjach okręgowych wzięły udział 40 uczniów z 24 szkół, w tym: 9 z warmińsko-mazurskiego, 3 z mazowieckiego i z regionu podlaskiego 11 szkół. Uczniowie rozwiązywali test złożony z 50 zadań z zakresu zasad żywienia człowieka, technologii gastronomicznej oraz tematyki wiodącej XXI Olimpiady – „Produkty zbożowe w żywieniu człowieka”.

 

Po ogłoszeniu wyników nasze uczennice zajęły miejsca: Joanna Olbryś 6 miejsce, a Karolina Świder 8 miejsce. Opiekę nad uczennicami podczas Olimpiady sprawowała P. Wioleta Pędzich. Podczas pobytu nauczyciele uczestniczyli w warsztatach rękodzieła regionalnego.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wioleta Pędzich

Podstrony

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2016/2017