DNI OTWARTE w URZĘDZIE STATYSTYCZNYM
  

Młodzież naszej szkoły z klasy 1 oraz 2 Technikum handlowego wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych p. Barbarą Parzych oraz p. Barbarą Zatryb dnia 10.03.2017r. przybyła na spotkanie podczas DNI OTWARTYCH do Urzędu Statystycznego.

 

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z historią, strukturą, zadaniami i misją statystyki publicznej, poznali także istotę i cel badań ankietowych realizowanych przez sieć ankieterów. Młodzież zapoznana została przez Panią Anetę Magdaleńską starszego statystyka do spraw edukacji statystycznej i promocji z podstawowymi danymi statystycznymi o naszym regionie.

 

Podczas Dni Otwartych na potrzeby bibliotek szkolnych przekazane zostały publikacje oraz gadżety firmowe Urzędu.

 

Jesteśmy wdzięczni za pomoc w uatrakcyjnianiu pracy dydaktycznej z młodzieżą oraz upowszechnianie wiedzy o statystyce.  

 

Barbara Parzych

MŁODZIEŻOWE TARGI EDUKACJI i PRACY
  

Młodzieżowe Targi Edukacji i Pracy po raz jedenasty zorganizowano w hali im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce. Skierowane były głównie do uczniów placówek ponadgimnazjalnych, którzy mogli zapoznać się z ofertami edukacyjnymi szkół wyższych z całej Polski. Organizatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w Ostrołęce.

 

W wydarzeniu wzięli udział również uczniowie klas kończących naukę z naszej szkoły, którzy stoją przed trudnym wyborem przyszłej drogi kształcenia. Oferty edukacyjne przygotowało kilkanaście szkół. Zwiedzający mogli też spotkać się ze specjalistami z dziedziny doradztwa zawodowego.

 

Swoje umiejętności zaprezentowali też uczniowie klasy drugiej, uczący się w technikum, w zawodzie kelner. Nakrywali stół według zasad serwisu synchronicznego. Pokaz kelnerski przygotowały panie: Renata Lech i Wioleta Pędzich.

Krótki film z pokazu: 

 

Anna Słota

XV PREZENTACJE EDUKACYJNE w OSTROŁĘCE
    

Podczas piętnastej edycji prezentacji edukacyjnych, przygotowanych w hali im. Arkadiusza Gołasia, w dniu 9 marca 2017r. uczniowie trzecich klas gimnazjalnych z terenu Ostrołęki i powiatu mieli możliwość zapoznania się ofertą edukacyjną naszej szkoły na kolejny rok szkolny.

 

W tym roku, w naszym puncie informacyjnym można było poznać kierunki kształcenia, jakie oferuje ZSZ Nr 4. Można było także :

  • posmakować wypieków przygotowanych przez uczniów klas gastronomicznych, a od Karoliny i Patryka dowiedzieć się o techniku żywienia i usług gastronomicznych, techniku technologii żywności o specjalności cukiernik, czy nauce zawodu kucharz, wędliniarz lub piekarz.
  • poćwiczyć obsługę kasy fiskalnej pod okiem Łukasza, handlowca z klasy 3S,
  • pospacerować z naszymi turystkami, które opowiadały o nauce w technikum obsługi turystycznej,
  • przedyskutować sprawy dotyczące nauki w technikum hotelarskim z Patrycją i Kingą z 3T,
  • obejrzeć serwis synchroniczny w wykonaniu uczniów technikum w zawodzie kelner,
  • porozmawiać o ekonomii z uczniami technikum ekonomicznego,
  • zapoznać się z tajnikami spółdzielczości z przedstawicielami Spółdzielni Ekonomik.

 

Komu nie udało się poczuć atmosfery naszej szkoły podczas XV Prezentacji Edukacyjnych, zapraszamy do nas na dłużej. Pamiętaj, wybierając „Czwórkę” zdobywasz wiedzę i umiejętności w przyjaznych warunkach, i świetnej atmosferze, kończąc szkołę masz nie tylko fach w ręku, ale też miłe wspomnienia.

Anna Słota

obejrzyj zdjęcia

KONKURS MATEMATYCZNY „Najsłynniejsza liczba świata”
    

14 marca 2017 roku w naszej szkole po raz III odbył się międzyszkolny konkurs matematyczny „Najsłynniejsza liczba świata” z okazji Światowego Dnia liczby π.

 

Patronat nad konkursem objął Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęka pan Jerzy Grabowski, który ufundował główną nagrodę w postaci tabletu.

 

W konkursie wzięli udział najlepsi uczniowie ze szkół gimnazjalnych: z Zespołu Szkół nr 5 im. Unii Europejskiej Gimnazjum nr 5 w Ostrołęce, z Gimnazjum nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ostrołęce, z Zespołu Szkół nr 3 Gimnazjum nr 3 im. A. Mickiewicza w Ostrołęce, z Gimnazjum nr 2 im. D. Siedzikówny „Inki” w Ostrołęce, z Zespołu Szkół nr 4 Gimnazjum nr 4 w Ostrołęce oraz Zespołu Szkół w Łęgu Przedmiejskim.

 

Zwycięzcami zostali:

I miejsce: Patryk Gajek – Gimnazjum nr 5 w Ostrołęce

II miejsce: Eliza Łępicka – Gimnazjum w Łęgu Przedmiejskim

III miejsce: Elwira Ambrzykowska – Gimnazjum nr 4 w Ostrołęce  

 

Zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy, a pozostali uczestnicy konkursu upominki i dyplomy.

 

Nagrody ufundowali: Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęka, Wojewódzki Urząd Pracy w Ostrołęce oraz osoba prywatna. Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszego konkursu.

 

Atrakcją dla uczniów gimnazjum była degustacja czekolady na gorąco przygotowanej przez panią Anię Słotę i uczennice naszej szkoły.

 

Zwycięzcom i uczestnikom konkursu gratulujemy wyników oraz życzymy dalszych sukcesów oraz powodzenia na egzaminach gimnazjalnych.

nauczyciele matematyki

 

WYCIECZKA NA TARGI TECHNIKI PAKOWANIA I OPAKOWAŃ WARSAW PACK 2017
   

W dniu 08.03.2017r. uczniowie klasy I TG, II TZ i III TZ wraz z opiekunami Barbarą Krzemińską, Anną Krasną i Elżbietą Rogalską uczestniczyli w Targach Techniki Pakowania i Opakowań Warsaw Pack 2017 oraz równolegle odbywających się Specjalistycznych Targach Spożywczych Food Market Court 2017, w największym w Europie środkowej Międzynarodowym Centrum Targowo – Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k/ Warszawy.

 

Na targach uczniowie mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami w segmencie maszyn pakujących, linii do pakowania, systemów pakowania i nowoczesnych materiałów opakowaniowych dla przetwórstwa rolno-spożywczego i gastronomii. Zobaczyli tu również wystawę produktów spożywczych - od setek dostawców pod jednym dachem.

 

Anna Krasna

 

 

         

Podstrony

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2016/2017