WOLONTARIAT - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
   

W dniu 11.09.2018r. w ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom” wolontariusze z klasy II Technikum Ekonomicznego z ZSZ Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce pod opieką wychowawczyni Małgorzaty Złotkowskiej uczestniczyli w spotkaniu promującym czytelnictwo w Przedszkolu Nr 7 w Ostrołęce . Zajęcia polegały na czytaniu bajek przedszkolakom i wspólnej zabawie. Włączając się w akcję czytania dzieciom chcieliśmy by jak najwięcej młodych osób pokochało czytanie. Głośne czytanie bajek sprawiło przedszkolakom wiele radości, zaś wolontariuszom dała ogromną satysfakcję.  

Małgorzata Złotkowska

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK"
   

W dniu 12.09.2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”.

 

Obradom przewodniczył Hubert Kabacik uczeń klasy IV Technikum ekonomicznego.

 

Podczas Walnego Zgromadzenia opiekunowie Spółdzielni Uczniowskiej Panie: Barbara Parzych i Małgorzata Święcicka przedstawiły spółdzielcom Plan Pracy na rok szkolny 2018/2019.

 

W głosowaniu jawnym wyłonione zostały organy spółdzielni: Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

 

Przyjęto również nowych członków spółdzielni z klas: I HS, II TE oraz III Te. Pani Dyrektor Anna Przygoda Majewska zachęcała do korzystania z różnych form aktywności w ramach pracy na rzecz Spółdzielni celem zdobywania niezbędnych doświadczeń oraz umiejętności, które są przydatne w przyszłości podczas wejścia w na rynek pracy.

 

Życzymy spółdzielcom powodzenia w zdobywaniu nowych doświadczeń, a także dużo satysfakcji z samorealizacji.  

Barbara Parzych

PODZIĘKOWANIE

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

W dniu 11.09.2018r (wtorek ) o godz.13:00 będą wydawane

świadectwa maturalne dla uczniów, którzy przystępowali do egzaminu

poprawkowego w m-cu sierpniu. Odbiór świadectw u wychowawców.

Abiturienci z poprzednich lat odbierają świadectwa w sekretariacie szkoły.  

Bogumiła Grabowska

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
   

3 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce. O godzinie 9.30 rozpoczęła się Msza św. w kościele pw. Św. A. Padewskiego (klasztorze). Następnie uczniowie , nauczyciele i rodzice spotkali się na placu szkoły. Na początku wprowadzono poczet szkolny i odśpiewano hymny państwowy i szkoły. Prowadzący – uczniowie klasy IV Te- przypomnieli krótko wydarzenia historyczne z 1 września 1939 roku. Pamięć poległych uczciliśmy minutą ciszy. Później Pani dyrektor Anna Przygoda Majewska serdecznie przywitała wszystkich uczniów, zwłaszcza klas pierwszych, grono pedagogiczne, rodziców, pracowników obsługi i administracji. Pani dyrektor wszystkim życzyła pomyślnego, dobrego roku szkolnego 2018/19.

 

Po części oficjalnej uroczystości, uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami klas. 

Tekst Koło dziennikarskie

Podstrony

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018