HANDLOWCY POD PATRONATEM SPS HANDEL S.A.
   

15 marca 2018r. w Urzędzie Miasta Ostrołęki został podpisany list intencyjny dotyczący wzajemnej współpracy pomiędzy SPS „Handel” S.A. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Marka Szczepanka, a Miastem Ostrołęka, będącym organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Ostrołęki Pana Janusza Kotowskiego.

 

Porozumienie ma na celu objęcie patronatem klas handlowych uczących się w naszej szkole. Pierwsze kroki dotyczące zacieśnienia współpracy już zostały podjęte. Uczniowie technikum handlowego uczą się w placówkach SPS „Handel” na terenie Ostrołęki i w jej okolicach. Są to zajęcia cykliczne, odbywające się raz w tygodniu, podczas których uczniowie zapoznają się z typowymi warunkami pracy w zawodzie handlowca. W ramach miesięcznych praktyk zawodowych firma SPS „Handel” S.A. wspiera naszą szkołę od lat.

 

W ramach porozumienia SPS „Handel” S.A. zobowiązał się między innymi do: - wsparcia finansowego dla najlepszych uczniów poprzez fundowanie stypendiów, - organizowania wycieczek zawodowych dla uczniów i nauczycieli do zakładu patronackiego SPS „Handel” S.A.,

 

- zapewnienia uczniom uczestnictwa w wybranych konferencjach, spotkaniach i sympozjach organizowanych przez firmę.

 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił w handlu do klasy pierwszej w technikum handlowym.

 

Warto przypomnieć, że nasza szkoła współpracuje z wieloma lokalnymi przedsiębiorstwami, aby nauka zawodu była bardziej efektywna. W tym roku szkolnym regularne zajęcia odbywają się w: Hotelu „Korona” w Krukach, Zakładach Mięsnych „Pekpol Ostrołęka” S.A., Karczmie „Nowa Ostoja”. Do tego zacnego grona właśnie dołączył SPS „Handel” S.A.

 

Więcej na ten temat możecie przeczytać na: www.ostroleka.pl

 

 

MŁODZIEŻOWE TARGI EDUKACJI i PRACY
 

Dwunaste już, Młodzieżowe Targi Edukacji i Pracy odbyły się dnia 15 marca 2018r. w Hali Widowiskowo - Sportowej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce. Halę odwiedzili uczniowie klas kończących naukę. Targi to możliwość poznania oferty edukacyjnej szkół wyższych i policealnych, instytucji rynku pracy i pracodawców.

 

Była to też doskonała okazja, żeby grono zwiedzających zapoznać ze sztuką kelnerską. Uczniowie technikum w zawodzie kelner, przygotowani przez panią Renatę Lech zaprezentowali serwis synchroniczny.

 

Natomiast uczniów klas gimnazjalnych zapraszamy już w najbliższy wtorek, 20 marca do odwiedzenia naszego stoiska podczas XVIII Prezentacji Edukacyjnych 2018. Zapraszamy!

 

Krótka fotorelacja również na stronie portalu eOstrołęka     

UROCZYSTOŚĆ „TRADYCJE i OBRZĘDY POLSKIE”
    

W dniu 6 marca 2018 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość „Tradycje i obrzędy polskie” pod hasłem Wielkanoc na Kurpiach. Organizatorami spotkania byli Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce oraz Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Ostrołęce.

 

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: p.Jerzy Grabowski – przewodniczący Rady Miasta, p.Mirosław Rosak – Dyrektor Wydziału Oświaty, pani Zofia Grzebisz-Nowicka – Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, członkowie Oddziału Ostrołęckiego Stowarzyszenia na czele z p.MariannąWoźniak i p.Ireną Arciechowską oraz dyrektorzy szkół klubowych. Uroczystość była połączona z VI zebraniem sprawozdawczo-wyborczym Stowarzyszenia, na którym pożegnano długoletnią Prezes p.Mariannę Woźniak i wybrano nowe władze.

 

W tym dniu zaproszeni goście mieli możliwość obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez uczniów naszej szkoły. Artyści przenieśli uczestników na kurpiowską wieś przedstawiając scenki z życia Kurpiów. Zapoznali z tradycjami wielkanocnymi takimi jak robienie pisanek, pieczenie baranków z cukru i chleba, przygotowywanie święconki. Do pięknej tradycji naszego regionu należy także robienie dużych palm wielkanocnych.

 

Uroczystość przygotowali uczniowie klasy II KS oraz II A pod kierunkiem pani Agnieszki Stefańskiej.W trakcie inscenizacji uczniowie klasy II KS zatańczyli również tradycyjny taniec kurpiowski „ Starą babę”. Uczniowie klasy 1 KC o profilu technik technologii żywności o specjalności cukiernik upiekli wielkanocne koguty pod kierunkiem pani A. Wojtasik.

Agnieszka Stefańska

WARSZTATY REGIONALNE
    

W naszej szkole 5 marca 2018r. odbyły się warsztaty regionalne zorganizowane przez p.Agnieszkę Wojtasik. Warsztaty prowadziła p.Czesława Kaczyńska - prezes Oddziału Kurpiowskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych wraz z p.Stanisławem Ropiakiem. Tematem warsztatów było ciasto obrzędowe charakterystyczne dla regionu Kurpi Zielonych. Celem przeprowadzonych zajęć było propagowanie twórczości regionalnej. Przybyli goście podzielili się wiedzą na temat obrzędów Wielkanocnych na Kurpiowszczyźnie. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klasy III TG.

Monika Mulawka

Wycieczka na Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Opakowań
     

Dnia 1 Marca 2018r. 90 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w wycieczce na Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Opakowań odbywające się w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Uczniowie oglądali maszyny i urządzenia do wytwarzania opakowań z różnych tworzyw, systemy pakujące i etykietujące oraz różne rozwiązania z zakresu automatyzacji w zakładach produkcyjnych.

 

Po targach uczniowie odwiedzili Hangary 646 w Warszawie, w których odbyły się lekcje wf-u na trampolinach. Lekcje te były dla wszystkich uczestników najciekawszym punktem wycieczki.

Elżbieta Rogalska i Ewa Tyszka 

Podstrony

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018