OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ
  

8 listopada 2017r odbyły się w naszej szkole zawody I stopnia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Głównym celem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest edukacja ekonomiczna młodzieży, poszerzanie wiedzy ekonomicznej, w tym świadomości jej znaczenia oraz zainteresowań przedmiotem, wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów.

 

W etapie szkolnym Olimpiady brali udział uczniowie klasy drugiej, trzeciej i czwartej Technikum Ekonomicznego.

 

Zadanie składało się z trzech części:

- pytania o charakterze przekrojowym , nawiązującym do myśli przewodniej OWE,

- zadania z podstaw ekonomii,

- 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru.  

 

Komisja w składzie:

Barbara Stepnowska – Przewodniczący Komisji Joanna Skarzyńska, Małgorzata Złotkowska, Iwona Mróz  

oceniła prace i wyłoniła zwycięzców:

I miejsce –Agnieszka Kotowska klasa 2 TE

II miejsce – Patrycja Miecznikowska klasa 3 TE

III miejsce – Milena Szymczyk – klasa 4 TE

 

Uczniowie z najlepszymi wynikami mają szansę reprezentować naszą szkołę w eliminacjach okręgowych. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom serdecznie GRATULUJEMY.  

Joanna Skarzyńska

PIĘKNIEJSZY ŚWIAT GDY UŻYWEK BRAK
   

W dniu 16 listopada 2017r. uczniowie klasy I TE , II TE oraz III TG pod opieką nauczycieli Małgorzaty Złotkowskiej , Joanny Skarzyńskiej , Katarzyny Kowalskiej oraz pedagogów szkolnych Pani Doroty Ossowskiej i Pana Andrzeja Zaperta uczestniczyli w akcji pt. „ PIĘKNIEJSZY ŚWIAT GDY UŻYWEK BRAK „ zorganizowanej przez młodzież realizującą program „Szkoły promocji zdrowia” a odbytej w Zespole Szkól Nr 5 w Ostrołęce.

 

Młodzież uczestniczyła w testach:

- wiedzy o uzależnieniach od narkotyków, substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy

- antyalkoholowym

- wiedzy o uzależnieniu behawioralnym  

 

oraz w konkurencji – bezpieczeństwo w ruchu drogowym z elementami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w której to nasza uczennica Patrycja Ejzemberg zajęła III miejsce. Rozwiązywali również quiz antynikotynowy. Młodzież dobrze się bawiła m.in. w konkurencji sprawnościowej polegającej na przejściu toru przeszkód w autogooglach. Mogli też wykonać pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu, wyliczać wskaźnik BMI , mierzyć RR i tętno oraz nabyć ulotki propagujące życie bez palenia tytoniu oraz walkę z uzależnieniami. Wykonywane były również badania profilaktyczne ( cukier, cholesterol, triglicerydy).

 

W czasie trwania akcji były również występy artystyczne z poszczególnych szkół i wiele innych atrakcji.  

Małgorzata Złotkowska

 

 

MOJA PIERWSZA PRACA
  

W dniu 13.11.2017 r.u w ZSZ NR 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce odbył się Dzień Informacji Zawodowej pt. „ MOJA PIERWSZA PRACA” w ramach Europejskich Dni Przedsiębiorczości.

 

W szkole gościli zaproszeni przez zespół przedmiotów ekonomiczno-handlowych doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia w Ostrołęce oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ostrołęce.

 

Zorganizowane zostały stoiska informacyjne oraz odbyły się spotkania z młodzieżą dotyczące rynku pracy, autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

 

Małgorzata Złotkowska  

 

 

PROJEKT OTWARTA FIRMA
   

W dniach 13-19 listopada 2017 roku odbył się dziesiąty jubileuszowy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 160 krajach świata. Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

 

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprosiła uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w programie Otwarta firma. Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym, szkoła natomiast otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej.

 

W ramach tego projektu uczniowie klasy III HS wraz z opiekunami Panią Urszulą Kaliszewską i Małgorzatą Święcicką uczestniczyli w spotkaniu poświęconym „Pracownikowi i pracodawcy” poprowadzonym przez doradcę zawodowego - Panią Hannę Głażewską z WUP w Ostrołęce . Ponadto uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Targach Pracy i Przedsiębiorczości w WSAP w Ostrołęce.

 

Szkoła, realizując takie projekty, stwarza uczniom niepowtarzalną okazję do uczestniczenia w ogólnoświatowych działaniach wspierających i promujących postawy przedsiębiorcze. 

 

Małgorzata Święcicka

 

 

 

APEL
  

W dniu 13 listopada w Naszej Szkole odbył się uroczysty Apel w 99 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Młodzież z klas 1 R, 2 A i 3 A oraz Chór Szkolny wykonali montaż słowno - muzyczny poświęcony Bohaterom walk o Niepodległość. Na apelu podkreślono szczególnie zasługi i bohaterstwo polskiej Młodzieży walczącej o Wolności Niepodległość Naszej Ojczyzny. Apel przygotowali nauczyciele: p. Krystyna Korczakowska - Nosek, p. Dariusz Bunkowski, p. Marcin Tomczak oraz p. Zbigniew Janiszewski.

 

 

Podstrony

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018