PODZIĘKOWANIE

  

PROJEKT z KLASĄ

  

SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA

  

OLIMPIADA STATYSTYCZNA

W dniu 9 stycznia 2019 roku w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbyły się zawody Okręgowe Olimpiady Statystycznej.

 

Naszą szkołę na szczeblu okręgowym reprezentowali: Patrycja Miecznikowska i Patrycja Ejzemberg z klasy 4 Te i Mateusz Deptuła z klasy 3 Te. Uczniowie biorący udział w etapie okręgowym Olimpiady rozwiązywali dwa testy pisemne A i B.

 

Test „A” składał się z 29 pytań: jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru i zadań typu „uporządkuj podane odpowiedzi”. Test „B” składał się z 3 zadań, do których należało wykonać stosowne obliczenia i dokonać oceny sformułowanych stwierdzeń. Na wypełnienie testów uczniowie mieli łącznie 90 minut.

 

Po konkursowych zmaganiach uczestnicy Olimpiady oraz ich opiekunowie zostali zaproszeni na gościnny wykład pt.”Psychologia pieniądza” oraz poczęstunek.

 

Do etapu Centralnego zostały zakwalifikowane trzy osoby spośród 60 uczestników z województwa mazowieckiego. Nasi uczniowie, pomimo, iż zdobyli ponad 80% możliwych do uzyskania punktów, nie znaleźli się w finałowej „trójce”.

 

Dziękujemy naszym młodym ekonomistom za godne reprezentowanie naszej szkoły i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

 

Joanna Skarzyńska 

 

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „EKONOMIK”

W dniu 23 stycznia 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” o charakterze sprawozdawczym, w którym uczestniczyli spółdzielcy z klas: 1 TE, 2 TE, 3 TE oraz 4 TE wraz z opiekunem Panią Barbarą Parzych. Obradom przewodniczyła prezes Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” Julia Gwiazda.

 

Podczas Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” zostały podjęte stosowne uchwały związane z prowadzoną działalnością, a także zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe.

 

W sprawach różnych zostały omówione kwestie związane z podejmowanymi działaniami w ramach Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” w roku 2018 oraz planowane zadania do realizacji w II semestrze roku szkolnego 2018/2019.

 

Pani Dyrektor złożyła młodym spółdzielcom oraz opiekunom gratulacje i podziękowania za owocną pracę na rzecz Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” . 

 

  

Barbara Parzych 

 

Podstrony

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018