ZSZ nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
    


ZAKOŃCZENIE ROKU

 

•Godz.8:30 – Msza św. w kościele pw. św Antoniego (klasztor)

•Godz.10:00 –Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 na placu szkoły

•Harmonogram spotkań poszczególnych klas z wychowawcami - do pobrania

 

SAMORZĄDOWA GALA UCZNIOWSKA
   

W środę 20 czerwca2018 r. w naszym mieście ,w OCK, miała miejsce uroczysta XI SAMORZĄDOWA GALA UCZNIOWSKA. Był to wyjątkowy dzień zwłaszcza dla wyróżnionych uczennic z klasy trzeciej Technikum Ekonomicznego.

 

Patrycja Miecznikowska otrzymała LIST GRATULACYJNY od Prezydenta Miasta Ostrołęki oraz OSTROŁĘCKI LAUR OŚWIATY 2018 i okolicznościowy medal ma „100-lecie Niepodległości Polski”. Patrycji Miecznikowskiej przyznano wyróżnienie w kategorii: „najwyższa średnia ocen w klasyfikacji końcowo rocznej w szkole”.

 

Katarzyna Brzozowska PREZES SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „EKONOMIK” również otrzymała wyróżnienie w postaci LISTU GRATULACYJNEGO od Prezydenta Miasta Ostrołęki oraz OSTROŁĘCKI LAUR OŚWIATY 2018 i okolicznościowy medal ma „100-lecie Niepodległości Polski” w kategorii: „wybitne pozanaukowe osiągnięcia w obszarze działalności społecznej”.

 

Wychowawca Pani Barbara Parzych wraz z Panią Dyrektor Anną Przygoda-Majewską oraz rodzicami wyróżnionych uczennic z ogromną dumą i radością uczestniczyli w XI SAMORZĄDOWEJ GALI UCZNIOWSKIEJ.

 

Docenionym uczennicom składamy gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów, a także wytrwałości, w dążeniu do realizacji marzeń i związanych z nimi planów, na drodze zawodowej.

 

   

wychowawca Barbara Parzych

SZKOŁA-AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

 

  

 

Małgorzata Święcicka

KONKURS NA NAJLEPSZEGO PRZEDSIĘBIORCĘ
   

W dniu 28 maja 2018 roku uczniowie klasy drugiej technikum ekonomicznego przystąpili do konkursu na najlepszego przedsiębiorcę w ZSZ nr 4 w Ostrołęce.

Zadanie konkursowe polegało na rozwiązaniu zadania praktycznego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej:

- sporządzeniu dokumentacji,

-zaksięgowaniu zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,

- sporządzeniu analizy finansowej przedsiębiorstwa.  

Uczniowie musieli wykazać się znajomością programów komputerowych: Subiekt Gt i Rachmistrz Gt.

Komisja konkursowa w składzie:

Przewodnicząca: Bogumiła Grabowska

Członkowie: Małgorzata Złotkowska, Joanna Skarzyńska wyłoniła następujących zwycięzców:

1 miejsce – Julia Gwiazda – 94/100 pkt

2 miejsce – Alicja Grabowska – 90 /100 pkt  

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i życzymy powodzenia w dalszym życiu zawodowym.

Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez Radę Rodziców.

Małgorzata Złotkowska

Konkurs „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”
     

Miło nam poinformować, iż nasza szkoła wzięła udział w III Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”.

 

Organizatorem konkursu jest Fundacja Fundusz Współpracy a współorganizatorami Kuratorium Oświaty w Warszawie, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Partnerstwo na rzecz wsparcia osób młodych.

 

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zidentyfikowanie, wybór i rozpowszechnienie najciekawszych rozwiązań podnoszących jakość edukacji zawodowej w Polsce.

 

Prace, przygotowane przez nauczycieli naszej szkoły , które otrzymały w konkursie wyróżnienie jako „Dobre Praktyki” to:

 

1.„Spółdzielnia uczniowska – drogą do sukcesu”- praca przygotowana przez Małgorzatę Święcicką we współpracy z Anną Słotą,

 

2.„Tradycje Kurpiowszczyzny-ocalić od zapomnienia”- praca przygotowana przez Agnieszkę Stefańską we współpracy z Krystyną Pyskło.

 

Udział w tym konkursie to doskonała okazja do tego, aby pochwalić się tym, co szkoła robi, nowatorskimi pomysłami nauczycieli, ciekawymi inicjatywami i osiągnięciami uczniów czy kompleksową współpracą z pracodawcami i innymi partnerami szkoły. Motywuje nauczycieli i dyrektorów szkół do refleksji nad tym, czym jest jakość pracy szkoły, w jakich obszarach mogą się wykazać w tym zakresie.

 

Akcja promocyjna związana z konkursem pokazuje, że w szkołach zawodowych dużo się dzieje i stanowią one atrakcyjną ścieżkę edukacyjną, a tym samym przyczynia się do zwiększania zainteresowania młodych ludzi szkolnictwem zawodowym i poszczególnymi szkołami.

 

Małgorzata Święcicka 

 

 

Podstrony

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018