Podziękowanie dla Samorządu Uczniowskiego
   

Dnia 30.10 odbyła się zbiórka pieniędzy dla Pani Doroty Bacławskiej. Uczennice naszej szkoły Roksana Prusaczyk i Karolina Prusaczyk przekazały osobiście zebrane środki Pani Dorocie.

 

„Chciałabym podziękować wszystkim za zaangażowanie, za pomoc, za reakcję jakiej się nie spodziewałam. Myślałam, że moja choroba to problem mój i mojej rodziny i najbliższych, a okazało się, że wielu ludzi obchodzi mój los. Moment mojego życia, w którym się teraz znajduje jest straszny, ale troska wielu ludzi, współczucie, pomoc finansowa bardzo mnie motywuje, daje siłę by walczyć.

 

Jestem absolwentką Waszej szkoły, tym bardziej bardzo mi miło, że przeprowadziliście taką akcję pomocy dla mnie. Dziękuję dyrekcji, uczniom i nauczycielom za to, że zbiórka pieniędzy się u Was odbyła.”

 

Z podziękowaniami

Dorota Bacławska 

 

 

OGŁOSZENIE

o otwarciu rekrutacji do projektu „Zagraniczna praktyka zawodowa szansą dla przyszłych kucharzy, hotelarzy i ekonomistów”, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

 

w dniach 13 – 27 listopada 2017 roku trwać będzie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce rekrutacja uczestników w/w projektu. Szczegóły rekrutacji znajdują się w Regulaminie, dostępnym w zakładce PROJEKTY na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy informacyjnej projektu (parter/łącznik).

 

 

POBIERZ REGULAMIN

Adam Zienkiewicz

LABORATORIUM w OSTROŁĘCKIM ZAKŁADZIE STORA ENSO
   

8 listopada klasa IV TZ z opiekunami panią Agnieszką Wojtasik i panią Elżbietą Rogalską zwiedzała laboratorium w ostrołęckim zakładzie Stora Enso. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpiecznej pracy w laboratorium, szkłem i sprzętem laboratoryjnym. Pokazano uczniom na czym polega wykonywanie analiz chemicznych takich jak: miareczkowanie, chemicznego zapotrzebowania tlenu, suszenia, spalania, destylacji, badanie gęstości i lepkości. 

 

Panie w laboratorium bardzo wnikliwie i z wielkim zaangażowanie opowiadały o swojej pracy oraz udzielały młodzieży odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania. Uczniowie byli zainteresowani i w wielkim skupieniu przyglądali się wszystkim pokazywanym eksperymentom.

 

Dziękujemy paniom laborantkom oraz pani kierownik laboratorium za bardzo interesującą wycieczkę.

 

Elżbieta Rogalska i Agnieszka Wojtasik 

 

KONKURS - „ Śladami Marii Skłodowskiej- Curie”
    

7 listopada w 150 rocznicę urodzin polskiej dwukrotnej noblistki w ZSZ Nr 4 im. Adama Chętnika, odbył się konkurs przeprowadzony wśród najlepszych uczniów z klas pierwszych ostrołęckich szkół ponadgimnazjalnych Śladami Marii Skłodowskiej- Curie. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się bardzo dużą wiedzą. Pytania były szczegółowe, wykraczały daleko poza szkolne ramy programowe.

 

Pierwsze i drugie miejsce zajęły uczennice z ZSZ Nr 4 – Wiktoria Ciurzak i Martyna Przytuła, trzecie miejsce uczennica z II LO – Umińska Sylwia.

 

Dziękujemy Powiatowemu Zespołowi Doradztwa Rolniczego w Ostrołęce i osobom prywatnym za sfinansowanie drobnych nagród dla laureatów, dyplomów i słodkiego poczęstunku dla uczestników.

 

Wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu bardzo dziękujemy za zaangażowanie i włożony trud. Uczniom gratulujemy wiedzy i życzymy samych sukcesów.

 

Organizatorzy konkursu

ETAP SZKOLNY XLII EDYCJI OLIMPIADY OWiUR
   

W dniu 26 października 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce odbył się etap szkolny XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

 

Do części pisemnej oraz praktycznej olimpiady przystąpiło 45 uczniów w dwóch blokach tematycznych: technologia żywności - 29 uczniów z klas III Tg, IV Tz i III Tz oraz gastronomia - 16 uczniów z klas IV Tg, III Tg i III Tk.

 

Pierwszą częścią rywalizacji był test składający się z 60 pytań zamkniętych. W drugiej części olimpiady uczniowie wykonywali po 3 zadania praktyczne, sprawdzające ich wiedzę i umiejętności zawodowe.

czytaj więcej >>>

Barbara Krzemińska

 

Podstrony

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018