KAMPANIA „POLA NADZIEI”

W dniu 18 październik uczennice klasy 3 KS z uczniami „Kolorowej Szkoły” Niepublicznej Szkoły w Ostrołęce zasadzili cebulki żonkili na terenie Domu Dziecka w Ostrołęce. Wiosną, kiedy kwiatki zakwitną, będą rozdawane w zamian za datki na rzecz Hospicjum Domowego CARITAS w Ostrołęce.

 

Kampania „Pola Nadziei” jest ogólnopolską akcją zbierania funduszy na rzecz ludzi ciężko chorych objętych opieką hospicyjną. Jej symbolem jest kwiat żonkila – międzynarodowy symbol nadziei dla ludzi ciężko i nieuleczalnie chorych. Żonkilowa cebulka zasadzona jesienią obumiera, aby wiosną rozkwitnąć jako piękny kwiat. 

 

Renata Lech 

 

EKONOMIŚCI w SĄDZIE PRACY

W dniu 25 października2018r. uczniowie klasy 2 Technikum ekonomicznego w ramach lekcji przedmiotowej uczestniczyli w rozprawie sądowej w Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Ostrołęce.

 

Uczniów i opiekunów przywitała Sędzia Monika Jankowska. Zapoznała nas ze strukturą organizacyjną i miejscem Sądów Pracy w strukturze sądownictwa powszechnego. Dowiedzieliśmy się jakie sprawy rozpoznaje ostrołęcki wydział. Następnie wzięliśmy udział w rozprawie sądowej. Stronami podczas rozprawy byli Wójt jednej z gmin powiatu ostrołęckiego i były pracownik tejże gminy. Podczas rozprawy mogliśmy obserwować pracę składu sędziowskiego, adwokatów, zachowanie stron procesu i składane przez nich zeznania.

 

Udział w rozprawie sądowej dostarczył nam niezapomnianych emocji. Znacząco zwiększyła się świadomość prawna uczniów w zakresie rozwiązywania sporów pracowniczych.  

J.Skarzyńska  

 

EUROPEJSKI DZIEŃ PRAWNIKA

22 października zaszczycił nas swoją obecnością pan Janusz Kobyliński – Kierownik Biura Prawnego Urzędu Miasta w Ostrołęce. Spotkanie to odbyło się z okazji obchodów Europejskiego Dnia Prawnika pod hasłem „Dlaczego prawnicy mają znaczenie: obrona obrońców praworządności".

 

Tegoroczna edycja poświęcona była zawodom prawniczym i miała na celu przybliżenie uczniom specyfiki tych zawodów. Podczas spotkania ekonomiści z drugiej i trzeciej klasy dowiedzieli się że prawnicy broniąc praw obywatelskich, niekiedy przeciwko władzom, odgrywają istotną rolę w utrzymywaniu praworządności. Aby to robić, muszą być niezależni od wszelkiego rodzaju wpływów: politycznego, sądowego, czy rządowego. Pan Janusz zwrócił szczególną uwagę na rolę prawników w życiu obywateli. Poinformował o możliwościach skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, gwarancji poufności załatwianych spraw oraz propagował zawód prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele biorący udział w spotkaniu z ogromnym zainteresowaniem przysłuchiwali się prelekcji Pana Janusz Kobylińskiego, oraz ciekawym przypadkom „z sądowej wokandy” omówionym w prosty i przystępny sposób.

 

Bardzo cieszymy się z możliwości spotkania z przedstawicielami Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, bowiem zainteresowanie uczniów kwestiami prawnymi jest bardzo duże. Panu Januszowi Kobylińskiemu serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas.

 

INFORMATOR EUROPEJSKI DZIEŃ PRAWNIKA 2018 

J.Skarzyńska 

LABORATORIUM STORA ENSO

17 października klasa IV TZ z opiekunem Elżbietą Rogalską zwiedzała laboratorium w ostrołęckim zakładzie Stora Enso. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpiecznej pracy w laboratorium, szkłem i sprzętem laboratoryjnym. Pokazano uczniom na czym polega wykonywanie analiz chemicznych takich jak miareczkowanie, chemicznego zapotrzebowania tlenu, suszenia, spalania, destylacji, badanie gęstości i lepkości.

 

Panie w laboratorium bardzo ciekawie i z wielkim zaangażowanie opowiadały o swojej pracy oraz udzielały młodzieży odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania. Uczniowie byli zainteresowani i w wielkim skupieniu przyglądali się wszystkim pokazywanym eksperymentom.

 

Dziękujemy paniom laborantkom oraz pani kierownik laboratorium za bardzo interesującą lekcję.

Elżbieta Rogalska  

 

BAJKOWE PRZEDSZKOLE
  

Dnia 29.10.2018r. SK PCK odwiedziło Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole” w Ostrołęce.

 

Celem wizyty było przeprowadzenie szkolenia z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci nauczyły się wykonywać resuscytacje krążeniowo -oddechową na fantomie, opatrywanie ran i krwotoków, pozycje boczną ustaloną oraz unieruchomienie złamanych kończy za pomocą chusty trójkątnej. Członkowie SK PCK również, w tym dniu czytały bajki w ramach akcji” Cała Polska czyta dzieciom SK PCK czyta dzieciom”.

 

Członkowie SK PCK, którzy uczestniczyli ,w tym dniu w Przedszkolu to uczennice kl I TE: Aleksandra Olender, Paulina Piórkowska, Natalia Mierzejewska, Karolina Bakuła, pod opieka nauczyciela Barbary Zaborowskiej opiekuna SK PCK . 

 

Podstrony

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018