WIGILIA HOTELARZY I TURYSTÓW

 

Dnia 20 grudnia 2019 r. odbyła się coroczna wigilia klas hotelarskich i turystycznych. Jest to kilkunastoletnia tradycja naszej szkoły, że klasy o tych profilach wspólnie spotykają się przy wigilijnym opłatku.

 

Uczniowie pod kierunkiem p. Eweliny Sienkiewicz i p. Magdaleny Karczewskiej przedstawili cześć artystyczną nawiązującą do świątecznych podróży i polskich obrzędów bożonarodzeniowych, przeplecioną polskimi kolędami i pastorałkami. W część artystyczną zaangażowały się klasy 1 To, 1 To1, 2 Ht, 2 To, 3 To i 4 To.

 

Natomiast nad częścią gastronomiczną naszej wigilii czuwały panie Ewa Margiel, Krystyna Pyskło i Renata Lech wraz z klasami 1 Sh1 i 3 Ht. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział, życzymy wesołych świąt i do zobaczenia za rok!

 

Tekst: Magdalena Karczewska

 

STOWARZYSZENIE GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH W POLSCE

 

W dniu 11.12.2019 r . Przewodnicząca ZPEH Małgorzata Złotkowska zorganizowała spotkanie dla wszystkich klas ekonomicznych z Panią V-ce Prezes Agnieszką Gajewską i innymi osobami towarzyszącymi ze Stowarzyszenia Głównych Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie.

 

Młodzież otrzymała informację jak zostać dyplomowanym księgowym , zdobywać wiedzę i rozwijać kompetencję poprzez : kursy przygotowujące do zawodu księgowego, kursy uzupełniające, kursy przygotowujące do egzaminów państwowych, warsztaty.

 

Pani Prezes przedstawiła uczniom zawód nowoczesnego księgowego, ewolucję systemów ERP, elektroniczny obieg dokumentów , wyzwania technologiczne i ścieżki kariery zawodowej dla księgowego takie jak:

 

I stopień – księgowy

II stopień samodzielny księgowy

III stopień główny księgowy

IV stopień – dyplomowany księgowy  

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest członkiem zawodowych organizacji o zasięgu europejskim i światowym. Umożliwia członkom pozyskanie aktualnej wiedzy związanej z rachunkowością i dziedzinami pokrewnymi. Zapewnia rozwój osobowości i umiejętności zawodowych. Dba o podnoszenie kwalifikacji oraz propagowanie zasad etycznego postępowania. Chroni dobre imię organizacji i jej członków , dba o prestiż zawodu. Jest członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC.

 

Spotkanie realizowane w ramach WSDZ

Małgorzata Złotkowska

Współorganizatorzy spotkania – Joanna Skarzyńska , Barbara Parzych , członkowie spółdzielni „EKONOMIK’

Dekoracja Sali – Pani Krystyna Korczakowska Nosek 

 

NAJLEPSZY KSIĘGOWY W ZSZ NR 4 W OSTROŁĘCE

 

W dniu 18 listopada 2019r. uczniowie klasy czwartej technikum ekonomicznego przystąpili do konkursu na najlepszego księgowego w ZSZ nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce.

 

Zadanie konkursowe należało rozwiązać z wykorzystaniem programu finansowo-księgowego Rewizor GT. Młodzi księgowi sporządzali: dziennik księgowań, zestawienie sald i obrotów. Obliczali zaliczkę miesięczną z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – CIT, rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, bilans zamknięcia oraz przeprowadzali analizę finansową przedsiębiorstwa.

 

Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Złotkowska, Barbara Parzych i Joanna Skarzyńska wyłoniła następujących zwycięzców:

1 miejsce – Julia Gwiazda - 81%

2 miejsce – Agnieszka Kotowska -75 %

3 miejsce – Daria Karczewska -60 %

 

Uroczyste podsumowanie wyników oraz wręczenie nagród zwycięzcom odbyło się w dniu 5 grudnia 2019r. Nagrody wręczył Pan V-ce Dyrektor Adam Zienkiewicz.

 

Zwycięzcom gratulujemy oraz życzymy powodzenia na dalszym etapie drogi zawodowej, zaś wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

 

Nagrody dla zwycięzców ufundowała Spółdzielnia Uczniowska „EKONOMIK”.  

Małgorzata Złotkowska  

 

 

 

MIKOŁAJKI W PLACÓWCE PIECZY ZASTĘPCZEJ „KORCZAKÓWKA”

 

Z okazji „MIKOŁAJEK” wolontariusze z naszej szkoły pod opieką Małgorzaty Złotkowskiej i Barbary Zaborowskiej odwiedzili jak co roku podopiecznych z Placówki Pieczy Zastępczej „KORCZAKÓWKA” obdarowując ich słodkościami.

 

W imieniu organizatorów akcji , dzieci oraz Pani Dyrektor placówki chciałybyśmy bardzo podziękować całej społeczności szkolnej za tak piękną akcję, w którą się wszyscy włączyliśmy.

 

Serdeczne podziękowania za przygotowanie i sprzedaż rozmaitych słodkości dla wolontariuszy z klasy : 1AH , 1A1, 1SH1 , 2TO , 3TO , 3TE

 

Miejmy nadzieję, że za rok uczniowie z równie wielkim zaangażowaniem włączą się do organizacji podobnego wydarzenia.  

Małgorzata Złotkowska

 

ORGANIZATORZY AKCJI:

Barbara Zaborowska, Małgorzata Złotkowska, Hanna Kozikowska

 

KONKURS PAPIEROWY WITRAŻ BOŻONARODZENIOWY ROZSTRZYGNIĘTY

W poniedziałek 16.12.2019r. w naszej szkole odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów, wyróżnień i nagród za udział w konkursie plastycznym "Papierowy Witraż Bożonarodzeniowy" Celem konkursu było

 

  • Utrwalanie w śród młodzieży tradycji chrześcijańskich związanych z Bożym Narodzeniem,
  • Rozwoju zdolności manualnych i talentu uczniów,
  • Aktywizacja młodzieży,
  • Promocja prac uczniów,

 

Dziękujemy uczniom za rzutki udział w konkursie, estetykę wykonanych prac i doceniamy niebywały talent.

 

Dziękujemy z organizację konkursu dyrekcji Pani Aldonie Zadrogiej, Pani Krystynie Korczakowskiej -Nosek, Pani Bożenie Struniawskiej, szczególne podziękowania kierujemy do dk Marka Spiżewskiego

 

Agnieszka Wilińska

 

Podstrony

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018