PODSUMOWANIE „KONKURSU Z RACHUNKOWOŚCI"

Konkurs z rachunkowości został przeprowadzony w dniu 28 listopada, wzięli w nim udział uczniowie klasy IV Technikum Ekonomicznego. Zadanie konkursowe polegało na zaksięgowaniu operacji gospodarczych na kontach księgi głównej oraz miało na celu sporządzenie sprawozdania finansowego danej jednostki gospodarczej. Komisja w składzie: Barbara Parzych, Małgorzata Złotkowska oraz Małgorzata Święcicka sprawdziła oraz wybrała najlepsze prace.

 

 

 

I miejsce: Klaudia Chodkowska

II miejsce: Klaudia Orzołek

III miejsce: Patrycja Miecznikowska 

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz zwycięzcom, a także życzymy powodzenia na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

 

Z pewnością doskonalone umiejętności podczas olimpiad i konkursów przedmiotowych będą przydatne na egzaminie zawodowym. Nagrody dla zwycięzców ufundowała Spółdzielnia Uczniowska „EKONOMIK”.

 

  

Barbara Parzych 

IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ

Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj – kampania społeczna dla przedszkoli i szkół  

 

Klasa II TO wraz z wychowawcą i zarazem koordynatorem projektu w szkole ZSZ4 wzięła udział w kampanii społecznej – Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj.

 

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych.

 

Uczniowie wspólnie napisali świąteczne życzenia na kartkach pocztowych a następnie wspólnie wysłaliśmy kartki do naszych bliskich.

Wychowawca klasy II TO Michał Wojtan 

OTWARTA FIRMA

W dniach 12-18 listopada 2018 roku został zorganizowany w Polsce jedenasty Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 160 krajach świata. W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zorganizowała projekt „Otwarta firma”, który jest realizowany w naszej szkole cyklicznie od kilku już lat. Projekt „Otwarta Firma-Biznes przy tablicy” to program, którego realizacja polega na zorganizowaniu spotkania młodzieży z przedstawicielem lokalnego biznesu. Program ten ma na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.

 

Efekty uczestnictwa szkoły w programie: 

• stworzenie sprzyjającej atmosfery dla współpracy z przedstawicielem życia gospodarczego w regionie,

• budowanie pozytywnych relacji z lokalnym biznesem,

• umożliwienie młodzieży bezpośredniego kontaktu z praktykiem biznesu,

• przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym,

• pomoc młodym ludziom w rozwijaniu przedsiębiorczych zachowań w miejscu zamieszkania,

• przybliżenie podstawowych zasad podejmowania działalności gospodarczej,

• umożliwienie uczniom poznania specyfiki lokalnego rynku pracy,

• przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy,

• pomoc młodym ludziom związać ich przyszłość z rodzinną miejscowością.  

 

Wykaz klas , nauczycieli i instytucji, które brały udział w tegorocznej edycji projektu:

1. I HS Małgorzata Święcicka - WUP w Ostrołęce

2. II HS Urszula Kaliszewska - WUP w Ostrołęce

3. II TE Małgorzata Złotkowska - Urząd Skarbowy w Ostrołęce

4. III TE Joanna Skarzyńska - PUP w Ostrołęce

5. IV TE Barbara Parzych - WUP w Ostrołęce  

 

Realizacja tego projektu to szansa na pełniejsze niż w warunkach szkolnych przygotowanie ucznia do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Cele te są istotne na każdym etapie kształcenia i zgodne z założeniami doradztwa zawodowego.

 

Szkoła realizując projekt stwarza uczniom okazje do uczestniczenia w ogólnoświatowych działaniach wspierających i promujących przedsiębiorcze pomysły, a młodzi ludzie chętnie uczą się od praktyków.

Szkolny koordynator projektu Małgorzata Święcicka

WARSZTATY

W dniu 11 grudnia 2018 r. uczniowie z klasy III Techniku Ekonomicznego pod opieką wychowawcy uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Podczas zajęć omówione zostały tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia na Kurpiach. Uczniowie wykonali tradycyjne ozdoby choinkowe z naturalnych materiałów: opłatka, bibuły i papieru. Na warsztatach powstały gwiazdki, aniołki, bombki, światy które ozdobią domowe choinki i szkolną salę lekcyjną. 

J.Skarzyńska

ETAP SZKOLNY III OLIMPIADY STATYSTYCZNEJ

4 grudnia 2018r odbył się w naszej szkole etap szkolny III Olimpiady Statystycznej. W konkursowych zmaganiach wzięło udział 15 uczniów klas drugich, trzecich i czwartych Technikum Ekonomicznego.

 

Olimpiada statystyczna jest olimpiadą tematyczną. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

 

Podczas konkursu, uczniowie rozwiązywali test on-line przygotowany przez organizatorów – Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne. Test składał się z trzech części, każda o różnym stopniu trudności.

 

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała Komisja w składzie: Wicedyrektor Adam Zienkiewicz, oraz nauczyciele Joanna Skarzyńska, Małgorzata Złotkowska i Barbara Parzych.

 

Uroczyste podsumowanie wyników oraz wręczenie nagród zwycięzcom III Olimpiady Statystycznej odbyło się w dniu 13 grudnia 2018r. Nagrody Wręczyła Dyrektor Anna Przygoda-Majewska.

 

Uczniowie zakwalifikowani do etapu okręgowego:

Patrycja Ejzemberg klasa 4 TE – 1 miejsce

Patrycja Miecznikowska klasa 4 TE – 2 miejsce

Mateusz Deptuła klasa 3TE– 3 miejsce

 

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom Olimpiady dziękujemy za udział i trud włożony w przygotowanie się do konkursowych zmagań. Radzie Rodziców dziękujemy za ufundowanie nagród. 

J.Skarzyńska

 

Podstrony

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018