Walne Zgromadzenie Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”
  

W dniu 9 stycznia bieżącego roku szkolnego odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”. Podczas Walnego Zgromadzenia zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2017, a także podjęto stosowne uchwały w tej sprawie. Członkowie spółdzielni podjęli uchwałę w sprawie podziału wypracowanej nadwyżki finansowej (zysku) w celu rozliczenia wyniku finansowego. Utworzony został Fundusz Specjalny (Celowy) oraz Fundusz Prac Oświatowych.

 

W obecności Pani Dyrektor Anny Przygody – Majewskiej oraz opiekunów spółdzielni Pani Barbary Parzych i Małgorzaty Święcickiej, Zarząd ( reprezentowany przez Katarzynę Brzozowską- prezesa, a także Patrycję Ejzemberg- sekretarza ) zapoznał członków spółdzielni ze sporządzonym sprawozdaniem finansowym. Podczas zebrania analizowane były wybrane fragmenty Statutu Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”, które regulują podejmowane kwestie. Omówiono również poszczególne składniki aktywów i pasywów bilansu spółdzielni.  

 

W sprawach różnych poruszony został temat związany z kierunkami dalszego rozwoju spółdzielni w poszczególnych obszarach jej działalności oraz wskazane zostały konkretne cele do realizacji.

 

Pani Dyrektor złożyła młodym spółdzielcom oraz opiekunom gratulacje i podziękowania za owocną pracę na rzecz Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”.

Barbara Parzych 

OLIMPIADA STATYSTYCZNA – ETAP OKRĘGOWY
 

W dniu 9 stycznia 2018 roku w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbyły się zawody Okręgowe Olimpiady Statystycznej.

 

Naszą szkołę na szczeblu okręgowym reprezentowała Paulina Kowalczyk – uczennica klasy 4 Technikum Ekonomicznego.

 

Uczniowie biorący udział w etapie okręgowym Olimpiady rozwiązywali dwa testy pisemne A i B.

 

Test „A” składał się z 29 pytań: jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru i zadań typu „uporządkuj podane odpowiedzi”. Test „B” składał się z 3 zadań, do których należało wykonać stosowne obliczenia i dokonać oceny sformułowanych stwierdzeń. Na wypełnienie testów uczniowie mieli łącznie 90 minut.

 

Po konkursowych zmaganiach uczestnicy Olimpiady oraz ich opiekunowie zostali zaproszeni na gościnny wykład oraz poczęstunek.

 

Do etapu Centralnego zostały zakwalifikowane trzy osoby spośród 60 uczestników z województwa mazowieckiego. Paulina, pomimo, iż zdobyła ponad 80% możliwych do uzyskania punktów, nie znalazła się w finałowej „trójce”.

 

Dziękujemy Paulinie za godne reprezentowanie naszej szkoły i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Joanna Skarzyńska

BIZNES PLAN – WARSZTATY DLA EKONOMISTÓW
 

5 stycznia 2018 roku uczniowie klasy drugiej Technikum ekonomicznego wzięli udział w warsztatach z tworzenia biznes planu. Zajęcia poprowadziła Pani Hanna Głażewska – doradca zawodowy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 

Podczas warsztatów uczniowie zostali wprowadzeni do tematyki biznes planu. Poznali zasady poprawnego opracowania biznes planu, najczęściej popełniane błędy w przygotowaniu biznes planu oraz rodzaje biznes planów w zależności od typu finansowania;

 

Młodzi ekonomiści zostali podzieleni na grupy. Każda z grup opracowała biznes plan swojego przedsięwzięcia poprzez:

- prawidłowy opis produktów / usług firmy - przygotowanie analizy SWOT,

- uzasadnienie planowanych nakładów inwestycyjnych,

- przygotowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji,

- ustalenie przyszłych przychodów ze sprzedaży, - planowanie kosztów działalności,

- określenie progu rentowności,

- przygotowanie prognozy finansowej przedsięwzięcia.

 

Każda z grup prezentowała swój biznes plan. W trakcie prezentacji uczniowie udzielali sobie cennych rad i wskazówek. Zajęcia te pozwoliły lepiej przygotować się ekonomistom do zbliżających się egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.  

Joanna Skarzyńska 

 

„Dzień Dawcy Szpiku dla Emilii i Innych”

Przyłączamy się do akcji „Dzień Dawcy Szpiku dla Emilii i Innych”.

 

Rejestracja możliwa jest w wyznaczonych punktach, w tym u nas, w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce.

 

Zapraszamy na pierwsze piętro, w dniu 2 lutego 2018 r., w godzinach 08:00 - 16:00

 

Podczas naszej akcji wszystkie zdrowe osoby w wieku 18-55 lat mogą bezpłatnie zarejestrować się w naszej bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych. Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Pomogą wolontariusze i szkolny koordynator akcji.

 

Więcej na temat akcji miedzy innymi na szkolnym fb

Anna Słota

ZSZ Nr 4 im. Adama Chętnika w rankingu „Perspektyw”

Trzy ostrołęckie technika znalazły się w rankingu „Perspektyw” wśród 100 najlepszych ponadgimnazjalnych szkół technicznych na Mazowszu. „Czwórka” najwyżej, na 40 miejscu!!!

 

więcej na www.eostroleka.pl

 

Podstrony

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018