WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

 

W środę Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w naszej szkole. Samorząd Uczniowski zorganizował licytację, w której udział wzięli uczniowie. Tradycyjnie można było stać się właścicielem pluszaków i gier, ale większym powodzeniem cieszyły się atrakcje „personalne”: „Spacer z profesorem Piątkiem”, „Ciasto i kawa z Pauliną”, „Oranżada z Mateuszem” itp. Bawiliśmy się świetnie, a dochód z licytacji wyniósł 1500 zł. Pozostali uczniowie, nauczyciele, dyrekcja dołożyli do naszej puszki dodatkowe 500 zł. Dziękujemy wszystkim organizatorom i uczestnikom za wsparcie WOŚP  

 

Samorząd Uczniowski

 

ETAP OKRĘGOWY OLIMPIADY STATYSTYCZNEJ

 

W dniu 5 grudnia 2019 roku w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbyły się zawody Okręgowe Olimpiady Statystycznej.

 

Naszą szkołę na szczeblu okręgowym reprezentowały uczennice Technikum ekonomicznego: Alicja Grabowska, Klaudia Zadroga i Angelika Topa.

 

Uczniowie biorący udział w etapie okręgowym Olimpiady rozwiązywali dwa testy pisemne A i B.

 

Test „A” składał się z 29 pytań: jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru i zadań typu „uporządkuj podane odpowiedzi”. Test „B” składał się z 3 zadań, do których należało wykonać stosowne obliczenia i dokonać oceny sformułowanych stwierdzeń. Na wypełnienie testów uczniowie mieli łącznie 90 minut.

 

Po konkursowych zmaganiach uczestnicy Olimpiady oraz ich opiekunowie zostali zaproszeni na gościnny wykład oraz poczęstunek.

 

Naszą uczennicę Alicję Grabowska, która uzyskała najwyższy wynik(73%) wśród na szych reprezentantów, do zakwalifikowania się do etapu okręgowego dzieliło zaledwie 3 punkty.

 

Dziękujemy dziewczynom za uzyskanie świetnych wyników w etapie okręgowym, za godne reprezentowanie naszej szkoły i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

 

Joanna Skarzyńska

 

JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE W NASZEJ SZKOLE

 

W środę 18 grudnia 2019 roku podczas dwóch spektakli na 4. i 6. godzinie lekcyjnej uczniowie i uczennice naszej szkoły wystawili na dolnej sali gimnastycznej Jasełka Bożonarodzeniowe pod tytułem "Wielkie rzeczy uczynił mi…". Przedstawienie było bardzo wyjątkowe. Młodzież z wielkim zaangażowaniem odgrywała swoje role. Dobrze znana wszystkim historia narodzenia Pana Jezusa tym razem została opowiedziana z perspektywy Maryi - nastoletniej dziewczyny. Takie ujęcie pozwoliło publiczności przeżyć nowe doświadczenie w trakcie oglądania przedstawienia. Zastosowana narracja pozwoliła na umieszczenie w fabule scen znalezienia Pana Jezusa w świątyni i ślubu Maryi z Józefem, logicznie powiązanych ze scenami Bożonarodzeniowymi. Tematyka przedstawienia przybliżyła wszystkim obecnym piękno Uroczystości Bożego Narodzenia i pokazała wagę miłości w naszym życiu.

 

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji naszych Jasełek szkolnych, w szczególności: Pani Dyrektor Barbarze Stepnowskiej, Panu Wicedyrektorowi Adamowi Zienkiewiczowi, Pani Wicedyrektor Aldonie Zadroga, Pani katechetce Bożenie Struniawskiej, odpowiedzialnemu za nagłośnienie Panu Dariuszowi Bunkowskiemu, przygotowującym dekoracje Pani Agnieszce i Pani Krystynie. Bardzo gorąco dziękuję wszystkim AKTOROM i AKTORKOM, szczególnie z klasy 2 Te, za ich zaangażowanie, cierpliwość i wytrwałość oraz świetne występy. diakon Marek Spiżewski

 

diakon Marek Spiżewski

 

WARSZTATY GASTRONOMICZNE

 

Dnia 11 grudnia 2019 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Usola Syberyjskiego wraz z uczniami towarzyszącymi z II LO im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce. Młodzież została zaproszona na warsztaty gastronomiczne, którym tematem przewodnim była nasza kuchnia regionalna – kurpiowska. Zajęcia prowadziły nauczycielki przedmiotów zawodowych gastronomicznych : Anna Krasna i Magdalena Kacperek.

 

Zajęcia rozpoczęły się od prezentacji multimedialnej na temat kuchni kurpiowskiej i jej zdrowotnych aspektów. Kolejna część spotkania polegała na produkcji potraw charakterystycznych dla naszego regionu takich jak: kugiel, surówka z kiszonej kapusty, rejbaczki i fafernuchy czyli kurpiowskie ciasteczka z marchewki. Młodzież była bardzo zaangażowana podczas sporządzania potraw, które bardzo im smakowały.

 

Dziękujemy młodzieży z Usola Syberyjskiego i II LO z Ostrołęki za przybycie I mile spędzony czas. Zapraszamy ponownie.

 

Magdalena Kacperek 

 

XV EDYCJA OLIMPIADY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

W dniu 5 grudnia 2019 r. w naszej szkole, odbyła się XV edycja Olimpiady z Przedsiębiorczości. Organizatorem Olimpiady była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie . W olimpiadzie udział wzięli uczniowie klasy II I HS i III TG. Przygotowanie i przeprowadzenie olimpiady odbyło się pod opieką nauczycieli : Barbary Zatryb , Krystyny Korczakowskiej Nosek i Barbary Parzych. Sponsorem nagród na etapie szkolnym była Spółdzielnia uczniowska EKONOMIK. Na uroczyste wręczenie nagród zaproszono Pana Adama Zienkiewicza- Wicedyrektora Szkoły oraz przewodniczącą Zespołu Przedmiotów Ekonomiczno – Handlowych Panią Małgorzatę Złotkowską .Uczniowie którzy zostali nagrodzeni tj : Kinga Kubeł klasa III TG, Nina Szabłowska III HS i Weronika Plona III TG. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.

 

Nauczyciel Barbara Zatryb 

 

Podstrony

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018