9 MAJA - DZIEŃ EUROPY
  

Dzień Europy zwany także Dniem Unii Europejskiej to święto europejskich państw obchodzone corocznie 9 maja. Dzień ten został ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu Schumana w 1950 roku. Co roku tysiące osób uczestniczy w debatach, koncertach, wizytach grupowych i innych wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów Dnia Europy. Działania te mają na celu informowanie i uświadamianie społeczeństwa na tematy związane z UE.

 

Tegoroczne plany na obchody Dnia Europy popsuła członkom i opiekunowi Szkolnego Klubu Europejskiego w naszej szkole pogoda. Zaplanowaliśmy imprezę plenerową: gry i zabawy europejskie oraz wspólne grilowanie. Z powodu brzydkiej pogody gry i zabawy odbyły się w szkole, a grilowanie zastąpił drobny posiłek. Nie mniej jednak bawiliśmy się świetnie i przy tej okazji utrwaliliśmy wiedzę o UE.

 

Małgorzata Święcicka Opiekun SKE  

 

 

 

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
     

26 kwietnia 2017r w ramach ogólnopolskiego programu „Dzień Przedsiębiorczości” po raz kolejny uczniowie naszej szkoły odbyli jednodniową praktykę w wybranej, lokalnej firmie.

 

Dzień Przedsiębiorczości” to program edukacyjno - wychowawczy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Sprzyja podejmowaniu trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Poprzez kilkugodzinne praktyki w wybranym miejscu pracy, uczniowie mają możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, zapoznania się w praktyce z jego specyfiką oraz pozyskania niezbędnych informacji o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach czy niezbędnych predyspozycjach. Organizatorem "Dnia Przedsiębiorczości" jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP.

 

Oto wykaz klas, nauczycieli i firm realizujących tegoroczną edycję projektu:

L.P.

Klasa

Nauczyciele- opiekunowie

Firma

1.

1 TE

Joanna Skarzyńska, Małgorzata Złotkowska

ZUS w Ostrołęce

2.

2 TE

Barbara Parzych , Barbara Zatryb

WUP w Ostrołęce

3.

2 HS

Urszula Kaliszewska

Urząd Skarbowy w Ostrołęce

4.

3 HS

Małgorzata Święcicka

Urząd Statystyczny w Ostrołęce

 

Przekazujemy serdeczne podziękowania wszystkim pracodawcom i pracownikom, którzy przyjęli w swojej firmie uczniów i nauczycieli naszej Szkoły. Być może wizyta u Państwa zaowocuje w przyszłości zawodowej naszej młodzieży.

Szkolny koordynator projektu Małgorzata Święcicka  

KONKURS ENGLISH ACE

Gratulujemy uzyskania bardzo dobrych wyników w: XVII EDYCVJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH ACE organizowanego przez firmę - JERSZ - łowcy talentów który odbył się 22.03.2017

    

Danuta Mieczkowska , Michał Wojtan  

 

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
     

Etap okręgowy XLI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

21-22 kwietnia 2017 roku uczniowie naszej szkoły po raz kolejny brali udział w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, które tym razem odbyły się w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnym. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych organizowana jest już od 1977 roku pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ma zasięg ogólnopolski i cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodzieży.

 

Organizatorem tegorocznego XLI etapu okręgowego był Komitet Okręgowy OWiUR przy Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym w Siedlcach. Eliminacje odbywały się w 7 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, architektura krajobrazu, mechanizacja rolnictwa, technologia żywności, gastronomia i agrobiznes. Uczestnicy Olimpiady mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w konfrontacji z uczniami z innych szkół.

 

Naszą szkołę w poszczególnych blokach tematycznych reprezentowali:

• blok : gastronomia - Beata Ścięgaj z klasy IV Tg przygotowana przez panią Barbarę Krzemińską i Adrian Koźliczak z klasy IV Tg1 przygotowany przez panią Ewę Tyszkę;

• blok: technologia żywności - Maria Smugorzewska z klasy II Tg przygotowana przez panią Ewę Tyszkę i Klaudia Szymańska z klasy IV Tz przygotowana przez panią Agnieszkę Wojtasik.  

 

Opiekunem uczniów podczas pobytu na olimpiadzie była pani Milena Tyszka. Dziękujemy Beacie, Klaudii, Marysi i Adrianowi za godne reprezentowanie szkoły i życzymy dalszych sukcesów w nauce i w pracy zawodowej.

 

B. Krzemińska 

KOMUNIKAT O PRZYBORACH NA EGZAMIN ZAWODOWY

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 09.05.2017r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2017r. - POBIERZ

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 09.05.2017r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2017r.  - POBIERZ

 

 

Podstrony

 ...  ...

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2016/2017