Podsumowanie Szkolnego Etapu VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce.

27 listopada 2018 roku odbyło się podsumowanie Szkolnego Etapu VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce.

 

W zmaganiach o wyjazd na etap okręgowy do Warszawy brało udział 39 uczniów z klas 2, 3, 4 Technikum Obsługi Turystycznej. Pierwsze miejsce zajęła uczennica Ania Gałązka, drugie miejsce uczennica Wiktoria Sobiech, trzecie miejsca zajęły uczennice Marta Żebrowska, Paulina Chmurzyńska i Julia Sagała. Laureatki są uczennicami klasy 4 TO. Sponsorami nagród było Biuro Podróży „Sośniny” w Ostrołęce, które ufundowało voucher na wycieczkę do Karpacza w wysokości 150 zł oraz nagrody rzeczowe w postaci przewodników i gadżetów biura. Drugim sponsorem był Oddział PTTK „Celuloza” w Ostrołęce, który ufundował voucher w wysokości 50 zł na dowolną imprezę turystyczną. W imieniu Dyrekcji, Rady Pedagogicznej oraz uczniów składam serdeczne podziękowania sponsorom. 

 

Ewa Margiel

 

STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW ROZDANE!

W dniu 29 listopada 2018r. Patrycja Miecznikowska, uczennica klasy 4 TE, z rąk Mazowieckiego Kuratora Oświaty – pani Aurelii Michałowskiej otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Patrycja w roku szkolnym 2017/2018 uzyskała najwyższe wyniki nauczania w szkole, średnią ocen 5,67. Gratulujemy serdecznie uzyskanych wyników i nagrody. Życzymy dalszych sukcesów i realizacji planów życiowych.

 

 

 

 

 

OGÓLNOPOLSKI SEJMIK SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKICH w KRAKOWIE
  

W dniu 17 listopada br. uczennice klasy III TE w ramach działalności Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” wraz z nauczycielem Panią Barbarą Zatryb ,wzięły udział w Ogólnopolskim Sejmiku Spółdzielni Uczniowskich w Krakowie. Tematyką spotkania była realizacja działań podejmowanych w zakresie promocji i wspierania spółdzielczości uczniowskiej w Polsce w 2018r., a także ogłoszenie wyników konkursu „ Na najlepszą Spółdzielnię Uczniowską w Kraju.” Spośród spółdzielni uczniowskich przystępujących do konkursu, nasza spółdzielnia została wyróżniona i otrzymała nagrodę w postaci drukarki laserowej.

 

Barbara Zatryb 

KONKURS - „ POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

KONKURS - „ POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” realizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

 

W dniu 19 listopada 2018r. uczniowie klas II , III i IV technikum ekonomicznego przystąpili do ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt."POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

 

SZKOLNY KOMITET KONKURSOWY powołany do zorganizowania VI edycji konkursu na rok szkolny 2018/2019 W składzie :

MAŁGORZATA ZŁOTKOWSKA - Przewodnicząca Szkolnego Komitetu Konkursowego 

CZŁONKOWIE:

1. JOANNA SKARZYŃSKA

2. BARBARA PARZYCH

3. BARBARA ZABOROWSKA  

 

wyłonił następujących 2 zwycięzców, którzy będą reprezentować szkołę na etapie regionalnym w Warszawie.

Klaudia Orzołek - klasa IV TE

Agnieszka Kotowska - Klasa III TE

 

Zwycięzcom gratulujemy życzymy im powodzenia na etapie regionalnym, a wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział.  

Małgorzata Złotkowska  

 

KONKURS NA NAJLEPSZEGO KSIĘGOWEGO

W dniu 14 listopada 2018r. uczniowie klasy czwartej technikum ekonomicznego przystąpili do konkursu na najlepszego księgowego w ZSZ nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce.

 

Zadanie konkursowe należało rozwiązać z wykorzystaniem programu finansowo-księgowego Rewizor GT. Młodzi księgowi sporządzali: dziennik księgowań, zestawienie sald i obrotów, rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, bilans zamknięcia oraz przeprowadzali analizę finansową przedsiębiorstwa.

 

Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Złotkowska, Barbara Parzych i Joanna Skarzyńska wyłoniła następujących zwycięzców:

 

1 miejsce – Klaudia Chodkowska

2 miejsce – Patrycja Ejzemberg

3 miejsce – Klaudia Orzołek  

 

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i życzymy powodzenia podczas zbliżających się egzaminów zawodowych.

 

Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez Radę Rodziców za które bardzo dziękujemy.

 

Małgorzata Złotkowska

 

 

Podstrony

 ...  ...

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018