WARSZTATY KULINARNO – DIALEKTOLOGICZNE

Dnia 13 listopada 2019 po raz kolejny w naszej szkole odbyły się warsztaty kulinarno – dialektologiczne. Zajęcia były przeprowadzone przez rodowitą Kurpiankę - Panią Alicję Kaczyńską ze Stowarzyszenia Kurpiowskie Inspiracje. Warsztaty były bardzo ciekawe ponieważ dotyczyły nie tylko aspektów kulinarnych Kurpiowszczyzny, ale również dialektu kurpiowskiego.

 

W pierwszej części warsztatów młodzież z klasy 1G1 i 3 KC pod okiem Pani Alicji przygotowała pyszny chleb na naturalnym zakwasie, który później z chęcią degustowały. Uczniowie wysłuchali również pogadanki na temat „ Zdrowotnych aspektów kuchni kurpiowskiej”, którą przeprowadziła Magdalena Kacperek – dietetyk.

 

Druga część warsztatów polegała na przybliżeniu młodzieży dialektu kurpiowskiego. Pani Alicja rozmawiała z młodzieżą „po kurpiowsku” i opowiadała o zwyczajach jakie panowały w Jej domu rodzinnym i na Kurpiowszczyźnie.

 

Na zakończenie zajęć najbardziej aktywni uczniowie zostali wyróżnieni drobnymi nagrodami w postaci byśków (małych zwierzątek zrobionych z ciasta z mąki żytniej).

 

Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach realizacji zadań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

 

Magdalena Kacperek 

 

PODZIĘKOWANIE

     

PODZIĘKOWANIE

 

SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA „EKONOMIK”- NAGRODZONA

Głównym celem działalności SU jest propagowanie idei spółdzielczości, polegającej na jednoczeniu indywidualnych działań dla wspólnego dobra.

 

Za swoje osiągnięcia Spółdzielnia Uczniowska „Ekonomik” działająca od wielu lat w naszej szkole zajmuje systematycznie czołowe miejsca w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepiej Pracującą Spółdzielnię Uczniowską w kraju. W roku szkolnym 2018/2019 zajęliśmy trzecie miejsce, zdobyliśmy Puchar oraz nagrodę rzeczową – aparat fotograficzny CANON. Wręczenie nagród odbyło się w Krakowie 23 listopada 2019r. podczas Ogólnopolskiego Sejmiku Spółdzielni Uczniowskich. Nagrodę odebrała Prezes SU-Izabela Koper wraz z Członkiem Zarządu – Klaudią Gutowską. Podziękowania otrzymali również opiekunowie SU- Barbara Parzych i Małgorzata Święcicka.

 

Wyjazd ten połączyliśmy ze zwiedzaniem Krakowa. Byliśmy na Wawelu, w Sukiennicach, w Podziemiach Rynku i w Bazylice Mariackiej.

 

Serdecznie dziękujemy Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej za przygotowanie bazy noclegowej i posiłków.

 

Małgorzata Święcicka 

 

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT OTWARTA FIRMA

W dniach 18-24 listopada 2019 roku został zorganizowany w Polsce dwunasty Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 160 krajach świata. W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zorganizowała projekt „Otwarta firma”, który jest realizowany w naszej szkole cyklicznie od kilku już lat.

 

Projekt „Otwarta Firma-Biznes przy tablicy” to program, którego realizacja polega na zorganizowaniu spotkania młodzieży z przedstawicielem lokalnego biznesu. Program ten ma na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.

 

Efekty uczestnictwa szkoły w programie: 

  • stworzenie sprzyjającej atmosfery dla współpracy z przedstawicielem życia gospodarczego w regionie,
  • budowanie pozytywnych relacji z lokalnym biznesem,
  • umożliwienie młodzieży bezpośredniego kontaktu z praktykiem biznesu,
  • przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym,
  • pomoc młodym ludziom w rozwijaniu przedsiębiorczych  zachowań w miejscu zamieszkania,
  • przybliżenie podstawowych zasad podejmowania działalności gospodarczej,
  • umożliwienie uczniom poznania specyfiki lokalnego rynku pracy,
  • przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy,
  • pomoc młodym ludziom związać ich przyszłość z rodzinną miejscowością.

 

Wykaz klas , nauczycieli i instytucji, które brały udział w tegorocznej edycji projektu:

L.P.

Klasa

Nauczyciel

Instytucja

1.

II HS

Małgorzata Święcicka

WUP w Ostrołęce

2.

I TE

Urszula Kaliszewska

WUP w Ostrołęce

3.

III TE

Małgorzata Złotkowska, Barbara Parzych

PSS Społem w Ostrołęce

4.

III HS

Barbara Zatryb

PSS Społem w Ostrołęce

 

Realizacja tego projektu to szansa na pełniejsze niż w warunkach szkolnych przygotowanie ucznia do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Cele te są istotne na każdym etapie kształcenia i zgodne z założeniami doradztwa zawodowego (WSDZ).

 

Szkoła realizując projekt stwarza uczniom okazje do uczestniczenia w ogólnoświatowych działaniach wspierających i promujących przedsiębiorcze pomysły, a młodzi ludzie chętnie uczą się od praktyków.

Szkolny koordynator projektu Małgorzata Święcicka 

 

 

Podstrony

 ...  ...

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018