Walne Zgromadzenie Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK"
   

W dniu 12.09.2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”.

 

Obradom przewodniczył Hubert Kabacik uczeń klasy IV Technikum ekonomicznego.

 

Podczas Walnego Zgromadzenia opiekunowie Spółdzielni Uczniowskiej Panie: Barbara Parzych i Małgorzata Święcicka przedstawiły spółdzielcom Plan Pracy na rok szkolny 2018/2019.

 

W głosowaniu jawnym wyłonione zostały organy spółdzielni: Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

 

Przyjęto również nowych członków spółdzielni z klas: I HS, II TE oraz III Te. Pani Dyrektor Anna Przygoda Majewska zachęcała do korzystania z różnych form aktywności w ramach pracy na rzecz Spółdzielni celem zdobywania niezbędnych doświadczeń oraz umiejętności, które są przydatne w przyszłości podczas wejścia w na rynek pracy.

 

Życzymy spółdzielcom powodzenia w zdobywaniu nowych doświadczeń, a także dużo satysfakcji z samorealizacji.  

Barbara Parzych

SAMORZĄDOWA GALA UCZNIOWSKA
   

W środę 20 czerwca2018 r. w naszym mieście ,w OCK, miała miejsce uroczysta XI SAMORZĄDOWA GALA UCZNIOWSKA. Był to wyjątkowy dzień zwłaszcza dla wyróżnionych uczennic z klasy trzeciej Technikum Ekonomicznego.

 

Patrycja Miecznikowska otrzymała LIST GRATULACYJNY od Prezydenta Miasta Ostrołęki oraz OSTROŁĘCKI LAUR OŚWIATY 2018 i okolicznościowy medal ma „100-lecie Niepodległości Polski”. Patrycji Miecznikowskiej przyznano wyróżnienie w kategorii: „najwyższa średnia ocen w klasyfikacji końcowo rocznej w szkole”.

 

Katarzyna Brzozowska PREZES SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „EKONOMIK” również otrzymała wyróżnienie w postaci LISTU GRATULACYJNEGO od Prezydenta Miasta Ostrołęki oraz OSTROŁĘCKI LAUR OŚWIATY 2018 i okolicznościowy medal ma „100-lecie Niepodległości Polski” w kategorii: „wybitne pozanaukowe osiągnięcia w obszarze działalności społecznej”.

 

Wychowawca Pani Barbara Parzych wraz z Panią Dyrektor Anną Przygoda-Majewską oraz rodzicami wyróżnionych uczennic z ogromną dumą i radością uczestniczyli w XI SAMORZĄDOWEJ GALI UCZNIOWSKIEJ.

 

Docenionym uczennicom składamy gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów, a także wytrwałości, w dążeniu do realizacji marzeń i związanych z nimi planów, na drodze zawodowej.

 

   

wychowawca Barbara Parzych

„VI Ostrołęckie Spotkania Spółdzielcze”
   

W niedzielę 10 czerwca świętowaliśmy w naszym mieście obchodząc „VI Ostrołęckie Spotkania Spółdzielcze” pod hasłem „Spółdzielczość na 100 – lecie Państwa Polskiego”.

 

Spółdzielnia Uczniowska „EKONOMIK” wraz z m.in.: „Spółdzielnią Mieszkaniową „Parkowa” zorganizowali festyn spółdzielczy. Ta impreza doskonale wpisała się w kalendarz imprez związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Było dużo konkursów, zwłaszcza dla dzieci, a bogaty program imprezy dostarczył wszystkim mieszkańcom wiele wspaniałych przeżyć, umożliwiając miłe spędzenie tego niedzielnego popołudnia w gronie rodziny, przyjaciół oraz znajomych.

 

Prezes Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” Katarzyna Brzozowska, uczennica klasy III Technikum Ekonomicznego, powitała wszystkich uczestników festynu na uroczystym otwarciu imprezy, a także życzyła im udanej zabawy.

czytaj więcej [...]

Opiekun Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”

Barbara Parzych  

 

FESTYN i SYMPOZJUM SPÓŁDZIELCZE
 

W słoneczną niedzielę 20 maja, na placu przy ul. Hallera, bawiły się społeczności dwóch największych spółdzielni w mieście - OSM i Centrum, a także Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”. Mnóstwo atrakcji, zabawy i koncerty poprzedziło sympozjum, w którym wzięli udział spółdzielcy, działacze oraz zaproszeni goście. Tegoroczny festyn spółdzielczy zainaugurowało sympozjum pod hasłem: "Spółdzielczość mieszkaniowa w 100-leciu niepodległej Polski".

 

Działacze, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych i spółdzielni pracy, delegaci urzędu marszałkowskiego i władz samorządowych oraz zaproszeni goście, spotkali się w sali klubu "Oczko". Animatorem spotkania był Grzegorz Oracz.

 

czytaj więcej [...]

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”
  

W dniu 9 stycznia bieżącego roku szkolnego odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”. Podczas Walnego Zgromadzenia zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2017, a także podjęto stosowne uchwały w tej sprawie. Członkowie spółdzielni podjęli uchwałę w sprawie podziału wypracowanej nadwyżki finansowej (zysku) w celu rozliczenia wyniku finansowego. Utworzony został Fundusz Specjalny (Celowy) oraz Fundusz Prac Oświatowych.

 

W obecności Pani Dyrektor Anny Przygody – Majewskiej oraz opiekunów spółdzielni Pani Barbary Parzych i Małgorzaty Święcickiej, Zarząd ( reprezentowany przez Katarzynę Brzozowską- prezesa, a także Patrycję Ejzemberg- sekretarza ) zapoznał członków spółdzielni ze sporządzonym sprawozdaniem finansowym. Podczas zebrania analizowane były wybrane fragmenty Statutu Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”, które regulują podejmowane kwestie. Omówiono również poszczególne składniki aktywów i pasywów bilansu spółdzielni.  

 

W sprawach różnych poruszony został temat związany z kierunkami dalszego rozwoju spółdzielni w poszczególnych obszarach jej działalności oraz wskazane zostały konkretne cele do realizacji.

 

Pani Dyrektor złożyła młodym spółdzielcom oraz opiekunom gratulacje i podziękowania za owocną pracę na rzecz Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”.

Barbara Parzych 

Podstrony