WYCIECZKA "EKONOMIK"
    

W dniu 3 października br. członkowie Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” z klas: 2 TE, 2HS, 3TE, 3HS oraz 4HS wybrali się wraz z opiekunami na wycieczkę, która stanowiła nagrodę za pracę na rzecz spółdzielni.

 

Wspólnie spędziliśmy czas w MIKOŁAJKACH korzystając z różnych atrakcji m.in. w Parku Wodnym Tropikana – Hotel Gołębiewski, spacer po Mikołajkach oraz konsumpcja obiadu w restauracji „MAGIA SMAKU”. Wycieczka była czasem relaksu, integracji spółdzielców oraz pogłębianiem naszych relacji.

 

Wszystkim spółdzielcom dziękujemy za współpracę i ogromne zaangażowanie.

 

Barbara Parzych 

 

SPOTKANIE Z PRZEDSZKOLAKAMI
   

Członkowie Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” z klasy III TE w dniu 25.09.2017 r. wybrali się na spotkanie z przedszkolakami.

 

Kolejny raz odwiedziliśmy dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 10 w celu kontynuacji podjętych działań o charakterze wolontaryjnym - czytanie ulubionych bajek oraz wspólna zabawa.

 

Do grupy „KRASNOLUDKÓW” wybrały się: Aleksandra Koziatek oraz Dominika Piórkowska.

Z grupą „MUCHOMORKÓW” spotkały się Klaudia Grzyb i Patrycja Drężek.

W grupie „BIEDRONEK” bawiły się Patrycja Miecznikowskiej, Patrycja Ejzemberg, a także Amelia Zyśk.

W grupie „SŁONECZEK” ulubione bajki z dzieciństwa czytali: Hubert Kabacik, Patryk Olszewskiego oraz Błażej Dąbkowski.

Grupę „NUTKI” odwiedziły: Katarzyna Brzozowska, Angelika Nurczyk oraz Hania Pajka.

 

Serdecznie dziękuję niezawodnej młodzieży za zaangażowanie i bezinteresowne działania, które dają nam wiele satysfakcji.

Barbara Parzych

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”.
   

W dniu 11 września bieżącego roku szkolnego odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”. Podczas Walnego Zgromadzenia wyłoniliśmy organy spółdzielni:

Zarząd, Radę Nadzorczą oraz Komisję Rewizyjną.

 

W obecności Pani Dyrektor Anny Przygody – Majewskiej opiekunowie zapoznali członków spółdzielni z Planem Pracy na rok szkolny 2016/2017. Podjęto również stosowne uchwały.

 

W sprawach różnych poruszony został temat wycieczki, która ma być nagrodą dla spółdzielców za współpracę oraz zaangażowanie w różne przedsięwzięcia realizowane w ramach działalności spółdzielni.

Barbara Parzych

 

 

  

 

Podstrony