Matura 2019/2020

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku 

 

INFORMACJAO SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIAEGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ”FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 

   
   
   
   

 

 

 

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018