Matura 2018/2019

 

informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w "NOWEJ" FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2018-2019

ANEKS INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „STAREJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

(od strony 101)

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2019

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY  
ZAŁĄCZNIK 1A  
ZAŁĄCZNIK 1D  
ZAŁĄCZNIK 26  

 

 

 

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018