SK PCK w PRZEDSZKOLU Nr 8
  

Dnia 14 grudnia 2016r SK PCK odwiedziło Przedszkole Miejskie Nr 8 w Ostrołęce. Celem wizyty było przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród 5 i 6 latków . W ramach przeprowadzonego szkolenia przedszkolaki między innymi miały ćwiczenia praktyczne dotyczące prawidłowego bandażowania ran, unieruchomienia złamanej kończyny za pomocą chusty trójkątnej, układanie w pozycji bezpiecznej, a także wykonywały resuscytacje krążeniowo-oddechową na fantomie. Osoby, które przeprowadzały szkolenie to członkowie SK PCK uczennice z kl. II Ht: Karolina Majewska, Aneta Polak, Daria Ustaszewska pod opieką opiekuna SK PCK B. Zaborowskiej.

obejrzyj zdjęcia

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
 

W dniach 23 i 24 listopada 2016 roku odbył się etap szkolny XXV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK .

 

W olimpiadzie wzięło udział 79 uczniów z klas : II Ht, II Tg. I Tg i I Tg1 . Uczniowie rozwiązywali test składający się z 20 pytań . Najwyższą liczbę punktów uzyskała Karolina Żebrowska z klasy II Tg . Uczennica zdobyła 17 punktów i będzie reprezentowała szkołę w etapie rejonowym, który odbędzie się 16 grudnia 2016 roku .

 

Karolinie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie olimpiady . Etap szkolny przeprowadziły p. Edyta Zabielska, p. Barbara Zaborowska i p. Hanna Kozikowska .

 

Opiekunowie SK PCK

 

KONKURS "MOJE ŻYCIE BEZ NAŁOGÓW"
    

W dniu 01.12.15 r. odbył się szkolny konkurs ,, Moje życie bez nałogów ”. Swoją obecnością zaszczyciły nas p. dyrektor A. Przygoda – Majewska, p. wicedyrektor B. Grabowska, p. J. Kołomyjec z Zarządu Rejonowego PCK w Ostrołęce oraz panie z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrołęce p. E. Gawrońska i p. M. Gryczka Konkurs prowadziła uczennica z klasy I Ht – Daria Ustaszewska . W konkursie wzięło udział 16 uczniów z klas : II Te, II To, II Ht, I Te i I Ht . Polegał on na rozwiązaniu 30 pytań testowych, dotyczących profilaktyki HIV/ AIDS, uzależnień od nikotyny, alkoholu i narkotyków . Młodzież wykazała się dużą wiedzą na temat profilaktyki HIV / AIDS i uzależnień, na które narażeni są młodzi ludzie .

 

Wyniki konkursu :

I miejsce Paulina Kowalczyk kl. II Te

II miejsce Aleksandra Modzelewska kl. II To

III miejsce Monika Mierzejewska kl. II To

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, które wręczyła p. wicedyrektor B. Grabowska . Zostały one zakupione przez Radę Rodziców .Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

 

Po rozwiązaniu przez uczniów testu odbyło się przedstawienie przygotowane przez p.A. Sikorską na temat profilaktyki uzależnień .W części artystycznej wzięli udział uczniowie z klasy I Tk : A. Dziesińska, M. Prusaczyk, K. Nadolna, W. Orzechowska, N. Mielnicka, P. Krukowska, Sz. Napiórkowski, B. Gołąb, P. Kruczyk, K. Lubiejewski, M. Gąska, P. Drzyzguła i P. Załęski.

 

Następnie uczennice z klasy I Ht : Polak Aneta, Kurpiewska Patrycja i Surdel Weronika zaśpiewały piosenkę o tematyce uzależnień .

 

Organizatorami konkursu były p. B. Zaborowska – opiekun Szkolnego Koła PCK, p. E. Zabielska – opiekun Szkolnego Koła PCK i p. H. Kozikowska – pielęgniarka szkolna .  

 

2015.11.19 SK PCK w PRZEDSZKOLU BAJECZKA
     

Dnia 19 listopada 2015r SK PCK odwiedziło Prywatne Przedszkole Bajeczka w Ostrołęce. Celem wizyty było przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród 5 i 6 latków. Instruktaż przeprowadzili uczniowie z klasy I Ht: D.Walczak, W. Surdel, P.Grzybowski. Natomiast wśród 3 i 4 latków zostały przeczytane bajki w ramach akcji: „Cała Polska Czyta Dzieciom SK PCK Czyta Dzieciom”. Czytanie bajek i przeprowadzenie różnych gier i zabaw zaangażowali się uczniowie z kl. I Ht: A. Polak, A. Zapadka, D. Ustaszewska, M. Rostkowska .

 

Opiekę nad uczniami sprawowali opiekunowie SK PCK:

E. Zabielska, B. Zaborowska 

obejrzyj zdjęcia 

 

 

2015.10.01 SZKOLNE KOŁO PCK w PRZEDSZKOLU NR 8
   

Szkolne Koło PCK odwiedziło zaprzyjaźnione Przedszkole Miejskie Nr 8 w Ostrołęce.

 

Celem wizyty było nauczenie przedszkolaków zasad udzielania pierwszej pomocy, przedstawienie ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zachęcenie do czytania bajek.

 

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród przedszkolaków przeprowadziły uczennice z kl. I Ht: W. Surdel, P. Kurpiewska, A. Polak, D. Walczak. 

 

Natomiast  gry i zabawy, a także czytanie bajek  zaprezentowali  uczniowie      kl. I Ht:  A.Zapadka, D.Ustaszewska,   M.Rostkowska  P.Grzybowski w ramach akcji: „Cała Polska Czyta Dzieciom SK PCK Czyta Dzieciom”.

Opiekunowie akcji:

E.Zabielska, B.Zaborowska

obejrzyj zdjęcia

 

Podstrony

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018