Podręczniki

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

obowiązujący w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce od roku szkolnego 2017/2018

 

 

Podręczniki do przedmiotów zawodowych należy zakupić we wrześniu po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym. 

 

pobierz technik hotelarstwa - docx

pobierz technik żywienia i usług gastronomicznych - docx

pobierz technik technoligii żywności - wędliniarz - docx

pobierz technik technoligii żywności - cukiernik - docx

pobierz kelner - docx

pobierz technikum handlowe - docx

pobierz technik obsługi turystycznej - docx

pobierz technik ekonomista - docx

 

pobierz Branżowa I Stopnia Kucharz - docx

 

 

 

 

 

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018