XXIII OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI

Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu to już tradycja wśród młodzieży naszej szkoły! W piątek 05.10.2018 odbyła się jej XXIII edycja o tematyce "Produkty mleczne - technologia i rola w żywieniu".

 

Po raz kolejny uczniowie klas gastronomicznych IV Tg, 3Tg, 3TR, 2TG,2TR rywalizowali ze sobą z zakresu wiedzy z przedmiotu technologii gastronomicznej i podstaw żywienia.

 

Skład komisji organizującej etap szkolny tworzyli nauczyciele przedmiotów zawodowych gastronomicznych. Zadania testowe Olimpiady opracowała p. S. Dyko, p. E. Tyszka oraz p. M. Kacperek. Nad poprawnością przebiegu Olimpiady czuwały : p. E. Okowicka-Dyl, p. A. Słota, p. A. Wojtasik oraz p. M. Mulawka.

 

Ogłoszenie wyników XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności odbyło się w dniu 08.10.2018 r. Dyplomy i nagrody wręczył p. wicedyrektor Adam Zienkiewicz.

 

Nagrodzeni uczniowie:
I miejsce ex aequo Piotr Kurpiewski (4TG) Wiktor Stworzyjan ( 2TG)
II miejsce: Katarzyna Prusaczyk (  3 TG)
III miejsce : Izabela Rycharska (  4 TG)

 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie okręgowym Olimpiady, która odbędzie się 11.01.2019r.

 

Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród rzeczowych.

 

Ewa Okowicka-Dyl

KONKURS „DZIAŁALNOŚĆ PATRIOTYCZNA ADAMA CHĘTNIKA”
  

W dniu 5 października 2018 r. odbył się konkurs „Działalności patriotyczna Patrona Szkoły – Adama Chętnika”.

 

Celem konkursu było zapoznanie się z biografią Patrona, jego działalnością patriotyczną oraz integracja uczniów ze szkołą. Skierowany on został do uczniów klas I. W konkursie wzięło udział 28 uczniów z następujących klas: I te, I ht, I hs.

 

Komisja w składzie: Barbara Stepnowska – przewodnicząca

Elżbieta Jaźwińska,

Agnieszka Sikorska,

Bożena Żebrowska

 

oceniła prace i wyłoniła zwycięzców:

I miejsce – Marta Budna kl I te

II miejsce – Gabriela Krzyżak kl I te

III miejsce – Patrycja Kubeł  kl I te.

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom GRATULUJEMY!

 

ZAPRASZAMY NA KONKURS

 

W związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości, proponujemy wszystkim Szkołom Ponadgimnazjalnym z Ostrołęki udział w międzyszkolnym konkursie „Polscy Naukowcy i ich dokonania od 1918 roku”

 

Uprzejmie informujemy, że konkurs odbędzie się 22 listopada 2018 r. o godz. 12:00 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce ul. Traugutta 10.

 

Do konkursu zapraszamy uczniów klas I ze Szkół Ponadgimnazjalnych z Ostrołęki.

 

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy.

 

PLIKI DO POBRANIA:

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

serdecznie zapraszamy 

 

KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

13 września 2018r. odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. Celem konkursu była popularyzacja idei integracji i wiedzy o Unii Europejskiej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki europejskiej.

 

Konkurs był w formie 18 pytań testowych i 2 pytania otwarte, wzięli w nim udział chętni uczniowie naszej szkoły.  

 

Laureatką konkursu została Patrycja Gawrych uczennica klasy 4 HS.

Nagrodą główną dla laureatki jest wyjazd do Brukseli połączony ze zwiedzaniem instytucji Europejskich w dniach 4- 9 października 2018. Pomysłodawcą konkursu a zarazem fundatorem nagrody głównej jest Zbigniew Kuźmiuk Poseł do Parlamentu Europejskiego. Za udział w konkursie wszystkim uczestnikom dziękujemy, a szczególne podziękowania kierujemy dla Pana Posła Zbigniewa Kuźmiuka za ufundowanie nagrody głównej.  

 

Patrycji serdecznie gratulujemy i czekamy na relację z wyjazdu do Brukseli. 

 

Małgorzata Święcicka

Opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego  

KONKURS NA NAJLEPSZEGO PRZEDSIĘBIORCĘ
   

W dniu 28 maja 2018 roku uczniowie klasy drugiej technikum ekonomicznego przystąpili do konkursu na najlepszego przedsiębiorcę w ZSZ nr 4 w Ostrołęce.

Zadanie konkursowe polegało na rozwiązaniu zadania praktycznego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej:

- sporządzeniu dokumentacji,

-zaksięgowaniu zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,

- sporządzeniu analizy finansowej przedsiębiorstwa.  

Uczniowie musieli wykazać się znajomością programów komputerowych: Subiekt Gt i Rachmistrz Gt.

Komisja konkursowa w składzie:

Przewodnicząca: Bogumiła Grabowska

Członkowie: Małgorzata Złotkowska, Joanna Skarzyńska wyłoniła następujących zwycięzców:

1 miejsce – Julia Gwiazda – 94/100 pkt

2 miejsce – Alicja Grabowska – 90 /100 pkt  

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i życzymy powodzenia w dalszym życiu zawodowym.

Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez Radę Rodziców.

Małgorzata Złotkowska

 

Podstrony

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018