KONKURS JĘZYKOWY

Dnia 29.01.2020r. o godz. 11.30 odbędzie się konkurs w jęz. angielskim, niemieckim i francuskim. Uczniowie kl. III i IV przedstawią krótką konwersację w parach. Będzie to krótki przedsmak matury ustnej z jęz. obcego.

ZAPRASZAMY

Organizatorzy

Nauczyciele jęz. angielskiego, jęz. niemieckiego i jęz. francuskiego  

 

 

ETAP OKRĘGOWY OLIMPIADY STATYSTYCZNEJ

 

W dniu 5 grudnia 2019 roku w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbyły się zawody Okręgowe Olimpiady Statystycznej.

 

Naszą szkołę na szczeblu okręgowym reprezentowały uczennice Technikum ekonomicznego: Alicja Grabowska, Klaudia Zadroga i Angelika Topa.

 

Uczniowie biorący udział w etapie okręgowym Olimpiady rozwiązywali dwa testy pisemne A i B.

 

Test „A” składał się z 29 pytań: jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru i zadań typu „uporządkuj podane odpowiedzi”. Test „B” składał się z 3 zadań, do których należało wykonać stosowne obliczenia i dokonać oceny sformułowanych stwierdzeń. Na wypełnienie testów uczniowie mieli łącznie 90 minut.

 

Po konkursowych zmaganiach uczestnicy Olimpiady oraz ich opiekunowie zostali zaproszeni na gościnny wykład oraz poczęstunek.

 

Naszą uczennicę Alicję Grabowska, która uzyskała najwyższy wynik(73%) wśród na szych reprezentantów, do zakwalifikowania się do etapu okręgowego dzieliło zaledwie 3 punkty.

 

Dziękujemy dziewczynom za uzyskanie świetnych wyników w etapie okręgowym, za godne reprezentowanie naszej szkoły i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

 

Joanna Skarzyńska

 

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PCK

 

W dniu 13.12.2019r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ostrołęce odbył się etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowego Stylu Życia PCK. Celem olimpiady było poszerzenie wiedzy uczniów o zdrowiu, odżywianiu i profilaktyce różnych chorób.

 

Naszą szkołę reprezentowała uczennica kl. I TG1 Trzcińska Kinga, która zajęła III miejsce w kategorii szkół średnich. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

Opiekunowie Szkolnego Koła PCK

B. Zaborowska, E. Zabielska, H. Kozikowska

 

KONKURS

 

KONKURS „Poznaj swoje prawa w pracy”

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – etap szkolny

 

W dniu 21 listopada 2019r. uczniowie klas II , III i IV technikum ekonomicznego przystąpili do ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „ POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

 

Ogółem w zawodach szkolnych wzięło udział 20 uczniów .

 

Uczennice : Bakuła Karolina Kl. II TE , Anita Dumała – kl. III TE , Agnieszka Kotowska – kl. IV TE otrzymały max ilość punków 25/25. W związku z powyższym że tylko 2 osoby reprezentują szkołę w Warszawie 02.12.2019 przeprowadzona została dogrywka.

 

SZKOLNY KOMITET KONKURSOWY 

W składzie : MAŁGORZATA ZŁOTKOWSKA - Przewodnicząca CZŁONKOWIE :JOANNA SKARZYŃSKA, BARBARA PARZYCH, IWONA MRÓZ  

 

wyłonił następujących 2 zwycięzców, którzy będą reprezentować szkołę na etapie regionalnym w Warszawie.

 

AGNIESZKA KOTOWSKA - klasa IV TE

ANITA DUMAŁA - Klasa III TE  

 

Nagrody wręczył Pan V-ce Dyrektor Adam Zienkiewicz.

 

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i trud włożony w przygotowanie się do konkursowych zmagań.

 

Radzie Rodziców oraz Stowarzyszeniu Głównych księgowych w Polsce dziękujemy za ufundowanie nagród.

 

Małgorzata Złotkowska

 

NAJLEPSZY KSIĘGOWY W ZSZ NR 4 W OSTROŁĘCE

 

W dniu 18 listopada 2019r. uczniowie klasy czwartej technikum ekonomicznego przystąpili do konkursu na najlepszego księgowego w ZSZ nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce.

 

Zadanie konkursowe należało rozwiązać z wykorzystaniem programu finansowo-księgowego Rewizor GT. Młodzi księgowi sporządzali: dziennik księgowań, zestawienie sald i obrotów. Obliczali zaliczkę miesięczną z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – CIT, rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, bilans zamknięcia oraz przeprowadzali analizę finansową przedsiębiorstwa.

 

Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Złotkowska, Barbara Parzych i Joanna Skarzyńska wyłoniła następujących zwycięzców:

1 miejsce – Julia Gwiazda - 81%

2 miejsce – Agnieszka Kotowska -75 %

3 miejsce – Daria Karczewska -60 %

 

Uroczyste podsumowanie wyników oraz wręczenie nagród zwycięzcom odbyło się w dniu 5 grudnia 2019r. Nagrody wręczył Pan V-ce Dyrektor Adam Zienkiewicz.

 

Zwycięzcom gratulujemy oraz życzymy powodzenia na dalszym etapie drogi zawodowej, zaś wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

 

Nagrody dla zwycięzców ufundowała Spółdzielnia Uczniowska „EKONOMIK”.  

Małgorzata Złotkowska  

 

 

 

 

Podstrony

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018