OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ
  

8 listopada 2017r odbyły się w naszej szkole zawody I stopnia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Głównym celem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest edukacja ekonomiczna młodzieży, poszerzanie wiedzy ekonomicznej, w tym świadomości jej znaczenia oraz zainteresowań przedmiotem, wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów.

 

W etapie szkolnym Olimpiady brali udział uczniowie klasy drugiej, trzeciej i czwartej Technikum Ekonomicznego.

 

Zadanie składało się z trzech części:

- pytania o charakterze przekrojowym , nawiązującym do myśli przewodniej OWE,

- zadania z podstaw ekonomii,

- 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru.  

 

Komisja w składzie:

Barbara Stepnowska – Przewodniczący Komisji Joanna Skarzyńska, Małgorzata Złotkowska, Iwona Mróz  

oceniła prace i wyłoniła zwycięzców:

I miejsce –Agnieszka Kotowska klasa 2 TE

II miejsce – Patrycja Miecznikowska klasa 3 TE

III miejsce – Milena Szymczyk – klasa 4 TE

 

Uczniowie z najlepszymi wynikami mają szansę reprezentować naszą szkołę w eliminacjach okręgowych. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom serdecznie GRATULUJEMY.  

Joanna Skarzyńska

KONKURS - „ Śladami Marii Skłodowskiej- Curie”
    

7 listopada w 150 rocznicę urodzin polskiej dwukrotnej noblistki w ZSZ Nr 4 im. Adama Chętnika, odbył się konkurs przeprowadzony wśród najlepszych uczniów z klas pierwszych ostrołęckich szkół ponadgimnazjalnych Śladami Marii Skłodowskiej- Curie. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się bardzo dużą wiedzą. Pytania były szczegółowe, wykraczały daleko poza szkolne ramy programowe.

 

Pierwsze i drugie miejsce zajęły uczennice z ZSZ Nr 4 – Wiktoria Ciurzak i Martyna Przytuła, trzecie miejsce uczennica z II LO – Umińska Sylwia.

 

Dziękujemy Powiatowemu Zespołowi Doradztwa Rolniczego w Ostrołęce i osobom prywatnym za sfinansowanie drobnych nagród dla laureatów, dyplomów i słodkiego poczęstunku dla uczestników.

 

Wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu bardzo dziękujemy za zaangażowanie i włożony trud. Uczniom gratulujemy wiedzy i życzymy samych sukcesów.

 

Organizatorzy konkursu

ETAP SZKOLNY XLII EDYCJI OLIMPIADY OWiUR
   

W dniu 26 października 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce odbył się etap szkolny XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

 

Do części pisemnej oraz praktycznej olimpiady przystąpiło 45 uczniów w dwóch blokach tematycznych: technologia żywności - 29 uczniów z klas III Tg, IV Tz i III Tz oraz gastronomia - 16 uczniów z klas IV Tg, III Tg i III Tk.

 

Pierwszą częścią rywalizacji był test składający się z 60 pytań zamkniętych. W drugiej części olimpiady uczniowie wykonywali po 3 zadania praktyczne, sprawdzające ich wiedzę i umiejętności zawodowe.

czytaj więcej >>>

Barbara Krzemińska

KONKURS WIEDZY o UNII EUROPEJSKIEJ
   

19 września 2017r. odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. Celem konkursu była popularyzacja idei integracji i wiedzy o Unii Europejskiej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki europejskiej.

Konkurs był w formie 18 pytań testowych i 2 pytania otwarte, wzięli w nim udział chętni uczniowie naszej szkoły.

 

Laureatem konkursu został Rafał Grala uczeń klasy 4 HS.

Nagrodą główną dla laureata jest wyjazd do Brukseli połączony ze zwiedzaniem instytucji Europejskich w dniach 6- 10 października 2017. Pomysłodawcą konkursu a zarazem fundatorem nagrody głównej jest Zbigniew Kuźmiuk Poseł do Parlamentu Europejskiego. Za udział w konkursie wszystkim uczestnikom dziękujemy, a szczególne podziękowania kierujemy dla Pana Posła Zbigniewa Kuźmiuka za ufundowanie nagrody  głównej.

 

Rafałowi serdecznie gratulujemy i czekamy na relację z wyjazdu do Brukseli. 

Małgorzata Święcicka

Opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego

 

Konkurs „Śladami Marii Skłodowskiej-Curie”

 

W związku ze zbliżającą się 150 rocznicą urodzin naszej dwukrotnej noblistki, proponujemy wszystkim Szkołom Ponadgimnazjalnym z Ostrołęki udział w międzyszkolnym konkursie „Śladami Marii Skłodowskiej-Curie”

 

Uprzejmie informujemy, że konkurs odbędzie się 07 listopada 2017 r. o godz. 12:00 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce ul. Traugutta 10.

 

Do konkursu zapraszamy uczniów klas I ze Szkół Ponadgimnazjalnych z Ostrołęki.

 

Do pobrania: regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy.

 

Serdecznie zapraszamy. 

 

 

Podstrony

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018