ZAPROSZENIE ABSOLWENTÓW

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Społeczność Uczniowska Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce mają zaszczyt zaprosić Sz.P. Absolwentów i byłych pracowników szkoły na Dzień Otwarty Szkoły z okazji Jubileuszu 50-lecia, który odbędzie się 16 listopada 2018r. w godzinach 16.00-18.00.

 

Proponujemy spotkanie w sali gimnastycznej szkoły przy ul. Traugutta 10.

Być może spotkasz swojego wychowawcę lub kolegów?

 

Począwszy od 16.20 (co 20 minut) będzie czekał Szkolny Przewodnik, który pokaże budynek i opowie o szkole.

 

Zapraszamy!

 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 25 LISTOPAD 2018r.
Wolontariusze z SK PCK i Wolontariatu zbierają pluszowe Misie i gry edukacyjne dla przedszkolaków: Niepublicznego Przedszkola ”Bajkowe Przedszkole” w Ostrołęce.

 

Akcja potrwa od 29.10.2018r. do 20.11.2018r. Osoby chętne, które chcą podarować misie i gry edukacyjne mogą przynosić i wkładać do pudełka, które będzie stało na stoliku I p. obok gabinetu P. szkolnej pielęgniarki. Wszystkim z góry darczyńcom dziękujemy.

 

Opiekunowie Akcji:

SK PCK: Barbara Zaborowska

Wolontariat: Małgorzata Złotkowska  

OGŁOSZENIE

UWAGA!  UWAGA!

 

W NASZEJ SZKOLE OD 17.10.2018r. do 14.11.2018r. ODBĘDZIE SIĘ  ZBIÓRKA BATERII

 

I MAKULATURY. URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI OGŁOSIŁ KONKURS „NA ZBIÓRKĘ

 

BATERII I MAKULATURY W SZKOŁACH”.OSOBY, KTÓRE NAJWIĘCEJ PRZYNIOSĄ „KG” BATERII I MAKULATURY OTRZYMAJĄ NAGRODĘ RZECZOWĄ.

 

BATERIE I MAKULATURĘ NALEŻY PRZEKAZAĆ OPIEKUNOM ZBIÓRKI :

 

B. Zaborowskiej, M. Zalewskiej, E.Zabielskiej,  H.Kozikowskiej  

KÓŁKO ARTYSTYCZNE

Chodzisz do I lub II klasy?

 

Chciałabyś/Chciałbyś podzielić się swoimi umiejętnościami z innymi? Lub chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o szyciu i o modzie? Jeśli tak, to kółko artystyczne jest idealne dla Ciebie!

 

Chętne osoby serdecznie zapraszamy. Zapisy do końca października u Pani Katarzyny Kowalskiej.

 

Tekst Zuza W. - Koło dziennikarskie 

OGŁOSZENIE

 

W dniu 11.09.2018r (wtorek ) o godz.13:00 będą wydawane

świadectwa maturalne dla uczniów, którzy przystępowali do egzaminu

poprawkowego w m-cu sierpniu. Odbiór świadectw u wychowawców.

Abiturienci z poprzednich lat odbierają świadectwa w sekretariacie szkoły.  

Bogumiła Grabowska

 

Podstrony

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018