INFORMACJA

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW I UCZNIÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA PRAKTYKACH ZAWODOWYCH

 

Informuję, że zgodnie z decyzją władz państwowych i organu prowadzącego szkoły - wszelkie zajęcia dla uczniów ZSZ Nr 4 w Ostrołęce od 12 marca do 25 marca zostają zawieszone. Dotyczy to także PRAKTYK ZAWODOWYCH. Uczniowie zostaną skierowani do odbycia tych praktyk w innym terminie. Zaistniała sytuacja wynika z okoliczności niezależnych od Szkoły.

 

z up. dyrektora: Adam Zienkiewicz

 

APEL MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA OSTROŁĘKI

 

 

ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH.

W naszej szkole w dniach od 16.12.2019r do 30.03.2020r odbędzie się zbiórka makulatury i butelek PET. Patronat nad konkursem sprawuje Urząd Miasta Ostrołęki Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Surowce należy przynosić do opiekunów konkursu

 

p. M Zalewskiej, p. B Zaborowskiej, p. E Zabielskiej i p. H Kozikowskiej.

 

INFORMACJA WSPARCIE PEDAGOGICZNE

OGŁOSZENIE

 

NADZWYCZAJNE ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ


Uprzejmie informuję, że dnia 29 lipca o godz. 10.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika odbędzie się nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej.

 

Porządek zebrania:


1. Wyrażenie opinii w sprawie zamiaru powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce Pani Bożenie Krystynie Kądewicz.

2. Sprawy różne. 

 

Obecność obowiązkowa

Wicedyrektor Barbara Stepnowska 

 

 

Podstrony

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018