Rekrutacja 2018/2019

Ogłoszenie !

 

Uczniowie klas pierwszych (oprócz technikum ekonomicznego) mają obowiązek wyrobienia książeczki zdrowia. Po zakończeniu rekrutacji uczeń zgłasza się bez skierowania do Sanepidu (Ostrołęka ul.Targowa 4) w celu wykonania badania na nosicielstwo. We wrześniu uczeń dostarcza do szkoły wynik z Sanepidu i książeczkę zdrowia. Wpisy do książeczek zdrowia będą wykonywane w szkole przez lekarza medycyny pracy (termin będzie podany we wrześniu). 

 


 

 

PODANIA DO SZKOŁY

 

Badanie lekarskie dla kandydatów do klas I - szych

 

W roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce będzie prowadził nabór kandydatów na następujące kierunki:

 

Typ szkołyNazwa Zawodu, przedmioty wiodąceSymbol cyfrowy zawoduLiczba
oddziałów
Liczba
uczniów
Technikum Nr 4
technik hotelarstwa
422402
1
28
technik obsługi turystycznej
422103
1
28
technik żywienia i usług gastronomicznych
343404
2
56
technik ekonomista
331403
1
20
technik handlowiec
522305
1
20
technik kelner
513101
0,5
14
technik przemysłu mody- innowacja menadżer mody
311941
0,5
14
technik technologii żywności - specjalnosć:cukiernik
314403
0,5
14
technik technologii żywności - specjalnosć:wędliniarz
314403
0,5
14
Razem technikum
8
208
Szkoła Branżowa
I Stopnia Nr 4
kucharz
512001
1
20
wędliniarz
751107
0,5
10
piekarz
751204
0,5
10
Razem szkoła branżowa
2
40
Ogółem ZSZ Nr 4 10 248

 

Do pobrania:


Regulamin Rekrutacji 2018/2019

Harmonogram Rekrutacji 2018/2019

 

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018